18 Kasım 2016 Cuma

Gerald Messadié - 4000 yıllık Tarihi Aldatmacalar

Gerald Messadié - 4000 yıllık Tarihi Aldatmacalar


Aldatmacayı ortaya çıkarmak, yalanı ortaya çıkarmaktır.

…Şeytan ilahi krallığın bir mensubuydu.

Yalnızca efsane insanın kalbini heyecanla çarptırabilir

Çünkü efsane gerçek olandan daha güçlüdür.
Ama yalandır.

…her bilgi doğası gereği eksiktir.

…kimi zaman tarihçi, bilmeden kendi kültürünün prizmasına mahkûm olur ve kendisini merkeze koyan düşünce şemalarını takip eder.
Zihin, inanışlarına aykırı kanıtları kabul etmeyi reddeder.

Tarihçi, kendi dünyasının diğerlerininkine üstün olduğunu göstermeyi hedefleyen bir efsaneleştiricidir; aldatıcı ise kendisinin diğerlerinden üstün olduğunu gösterme arayışındadır. İkisi arasındaki fark pek küçüktür.

1
ESKİ DÜNYANIN ALDATMACALARI

II. Ramses
II. Ramses hiçbir zaman Kadeş’i fethedemedi ve kuşatmaya bile kalkışmadı. Ama açıkça belli bir bozgunu müthiş bir zafere dönüştürdü.

Büyük Kudüs

Demokrasiyi Yunanlar mı İcat Etti?
demos (halk) ve kratos (iktidar) bu sözcük gayet geç bir tarihte, V. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı.

Atina’da demokrasi, vatandaş olarak görülmeyen bazı toplulukları dışlıyordu, örneğin köleler ve denizciler gibi.

Perikles'e kadar demokrasi aslında en zengin vatandaşlar tarafından yönetilmişti.

…demokrasinin icadını “Yunanlara” mal etmek yanlıştır.

Sokrates’in Ölümü
Mahkeme onu iki şeyle suçladı: “Gençlerin ahlakının bozulması” ve “Şehrin tanrılarına önem vermeme ve dinde yeni ibadetler icra etme.”

Meclis’in hükmü yüzyıllar ilerledikçe canavarca bir haksızlık görünümü kazandı… Atinalıların haksızlığı önünde hayranlık duyulacak bir Stoacılığın ifadesi olarak yorumlandı.

Sokrates’in yaşadığı dönemde Atina’nın yöneticileri arasında Sokrates, Kharmides ve Kritias’ın öğrencileri de bulunuyordu.
Sokrates’in bizzat “Dünyada sevdiğim iki şey var, Alkibiades ve felsefe” diyerek söz ettiği kişi, Alkibiades, Atina'nın yıkılmasına neden olan adamdı

Kharmides, Kritias ve Alkibiades böylelikle Atina’nın genç protodemokrasisinin en tiksinilen üç kişisi olmuşlardı. Üçü de Sokrates’e yakındı.

Sokrates’e Atina’da herkes oybirliğiyle saygı duymuyordu; hiciv yazarı Aristophanes’in üç komedisi Bulutlar, Kuşlar ve Eşek Arıları’nda Sokrates’ten yola çıkarak yazdığı gülünç ve hatta ahlaka zararlı karakter bunu gösteriyor: Gençliği yoldan çıkaran, saçmalayan bir palavracı.

Pytheas'ın Thule’u Keşfetmesi
Polybios, Pytheas’ın seyahatinin öyküsünü yorumlarken onu “bir numaralı yalancı” olarak nitelendirdi.

(Pytheas’ın yolculuk raporunda) Büyük Britanya adasından “kuzeye doğru altı günlük yolculukla” bir toprak parçasının keşfedilmesi yer alıyor Pytheas buraya Thule adını veriyor.

Jül Sezar

İsa, Nasıra’da mı Doğdu?
İsa orada değil Beytüllahim’de doğmuştur.

Neron
Koca göbekli bu iğrenç adam şehri aydınlatmak için Hıristiyanları yaktırmış ve başka korkunç işler yapmıştı.

Yangın 64 yılının Temmuz ayında, yılın en sıcak zamanında, yağ satıcılarının bulunduğu dükkânlar ve küçük barakalarda başlamıştı. Rüzgâr yangını körüklemişti.
Neron evini kaybedenlere imparatorluk bahçelerini açmış ve Ostia Limanı aracılığıyla imparatorluğun diğer bölgelerinden buğday getirtmişti. Kundakçı bir tiranın yapacağı şey değil bu.

Aziz Pavlus'un Nüfus Kaydı
Kendisinin anlattığına göre Yahudi'ydi ve Tarsus’ta doğmuştu.

Roma vatandaşlığını hararetle savunuyor.
Filistin’de Yahudiler imparatorluğun tebası ama vatandaşı değil, dolayısıyla bu çift kimlik istisnai hatta olağandışı bir durum olur.

Pavlus, İsa yandaşlarının cemaatine girebilmek için Yahudi kimliğini sonradan edinmişti.
Ne çocukluğunu ne de gençliğini Tarsus’ta geçirmişti.

Pavlus’un Roma'da oturan annesinden bahsedilmesi (16:10-13).
Dolayısıyla, Pavlus ve Rufus’un Roma’ya sürülmüş Berenice’nin oğulları olduğu sonucuna varıyoruz.

Noel Bir Pagan Bayramıdır
Kimilerine göre 339, kimilerine göre 353 yılında, Kilise, Larousse ansiklopedisinde yazdığına göre “kış gündönümü bayramını Hıristiyanlaştırmak için”, İsa’nın doğumunu 25 Aralık’ta kutlamayı kararlaştırdı.
Yenilenmeyi işaret etmek için, Mitracılar bizim çam ağacımızla simgelenen bir fidan ekiyorlardı. Böylelikle Pagan ritüeli Killse’nin girişimiyle 17 yüzyıl boyunca varlığını sürdürdü.
İsa, Mitra'nın yerini aldı. Bu zaten tek örnek bu değildi: Kiliselerin kapısına okunmuş su kabı yerleştirme geleneğinin doğrudan Mitracılık’tan alındığını pek az mürit bilir. Bu dinin tapınaklarında, müritlerin ellerini temizlemeleri için kapıya bir kap su konurdu.
Kilise, Mitracılığın zengin ganimetlerini böyle kendisine mal ederken, yılın bu dönemine özgü pagan geleneklerini de aldı; örneğin, Romalıların Saturnalia festivaliyle sürdürdüğü çocuklara armağan verme geleneği, üç Kelt efsanesi Gargan (Rabelais’nin Gargantua'sının ilham kaynağı), Odin ve Yule Nisse de yine bu kaynaktan alınmıştı: Gargan sırtında büyük bir armağan çuvalıyla yollara düşen iyi bir dev, Odin başında kocaman bir başlıkla yalnızca uslu çocuklara armağanlar dağıtmak üzere evleri ziyaret eden Vikinglerin en başta gelen tanrısıydı, Yule Nisse'ye gelince, kırmızı bir kürk giyen uzun beyaz sakallı bir cindi. Kilise onların yerine bir kasabın katlettiği üç çocuğu hayata döndüren Aziz Nikola’yı getirdi.
Gargan hayranlığıysa, özellikle Noel ziyafetleri ritüeli aracılığıyla günümüze kadar ulaştı.

Galya

Clovis

Charles Martel

Merovenj ve Karolenj Kralları

Şarlman

Kadın Papa Jeanne
855 yılında, IV Leon (847-855) ve II. Benoît’nın (855-858) papalıkları arasında, üçüncü birinin, aslında bir kadın olan Johannes Anglicus’un papalığı yer alıyormuş.
Gerçekte, IV. Leon ve III. Benoît’nın papalıkları arasında hiçbir boşluk olmadı.

Milliyetçilerin Calais Burjuvaları Uydurması

Marko Polo
Harikalar Kitabı’nın en eski kopyası 1351 tarihlidir,
Bu soylu Venedikli, hükümdarı öyle etkilemişti ki hükümdar onu Yangshow şehrinin valisi olarak atamıştı.
Derken denizci pusulasının, barutun, hatta matbaanın Avrupa'ya getirilmesi Marko Polo’ya atfedildi... Zaten bu şeref yalnızca zenginlere bahşedilir.

Marko Polo, 1298'de, sebebi belli olmayan bir deniz savaşında, Cenovalılara esir düştü. Zindan arkadaşının teşvikiyle yazmaya koyuldu.

XIV. yüzyıldan itibaren diğer gezginler Asya’yı keşfetmeye başladıklarında, bazıları Marko Polo’nun unuttuğu şeylere şaştılar: Barut, çay, kâğıt, banknot, matbaa basımı kitap, kaligrafi, doğalgazla yapılan sokak aydınlatması vs.
Kaldı ki ne Moğol ne de Çin yıllıklarında böyle seçkin bir gezginle ilgili en ufak bir iz var.
Acaba yalan mı söyledi?
Günümüzün bakış açısıyla, böyle bir eser küçümsenirdi ama o dönemde kitap kavramı bu kadar net değildi. Bu kitabın Avrupa’ya hayal gördürmek gibi bir avantajı vardı.

Jeanne d'Arc
VI. Henry hükümdar olduğunda Fransa’daki payı daha büyük olsun diye daha da fazla yer fethetmek isterler. Loire boyunca sağlam yerleri ellerinde tutarlar ve 1429’un Şubat ayında, Orleans kuşatmasını hazırlarlar.
Veliaht Charles’ın 6 Mart’ta talihi döner. 17 yaşında tuhaf bir genç kızla karşılaşır; bu Jeanne d’Arc’tır. Kralla tanışmak için asker kılığına girmiştir.
Ne savaş sanatını ne de siyaseti tanımadığı belli olan İm Lorraineli çoban kız, Charles’ı meşru olduğuna ikna etmek vi’ söylediği üzere Reims'te onu kral olarak kutsatmak amacıyla Domremy’deki köyünden gelmişti.
Jeanne, Charles’a, “Mesir namına sana söylüyorum, Fransa’nın gerçek vârisi ve kralın oğlusun” diyor.

Jeanne d’Arc olayı tarihteki ilk psikolojik savaş örneklerinden biridir.

Sahte Jeanne d'Arc Olayı

Konstantin Bağışı Üçkâğıtçılığı

İki Gül Savaşanın Sahte Warwick ve Sahte Richard’ı
York'un beyaz gülü ve Lancaster'ın kırmızı gülü…
York dükü Richard’ın amblemi şahin ve asma kilitti; Lancaster dükü IV Edward’ınki “güneşe karşı güldü. “İki Gül” benimsenmiş bir adlandırmadan başka bir şey değildir.

Kristof Kolomb
O öncelikle bir maceracıydı, zihni Marko Polo’nun hayranlık uyandırıcı hikâyeleriyle doluydu ve bilinmeyen topraklardaki hazinelerin hayalini kuruyordu.

Andrea Bianco’nun 1448 tarihli bir haritasında,  hole Otitincha Xe Longa a Ponente 1500 mia (buradan bin beş yüz mil ötede Batı’da gerçek bir ada) görülüyordu, yani Afrika’nın batısı.
Afrika’nın batısından 2700 km ötedeki bu ada, ancak Brezilya olabilirdi. Dolayısıyla Güney Amerika, Kolomb ve Vespucci’den epeyce yıl önce biliniyordu.

X. yüzyılda Vikingler Kızıl Erik ve Leif Eriksson'un şu anda Massachusetts olan yerin kıyılarına vardıkları ve burada bir sömürge kurdukları kanıtlandı.

1421’de ellerinde sınırsız yelkenli bulunan (Çinli denizcilerin çok önemli bir seferinin Amerika kıyılarını çepeçevre dolandığı ve birçok kez karaya ayak bastıkları kanıtlandı.

Orta Çağ Ne Zaman Başladı

Marignan
I. François’nın halkının kahramanlığa ihtiyacı vardır.
13 Eylül (1515), savaşlar geceye kadar sürer ve durur, çünkü ay ışığına rağmen toz duman nedeniyle artık bir şey görülmez. 14'ünde zafer I. François’nındır. Bu savaş, Venedikli ve Cenevizli kurbanlar bir yana, askerlerinden sekiz bininin ve yirmi iki bin İsviçrelinin hayatına mal olur.

Loudun Şeytanları
XIII. Louis hükümdarlığı sırasında, bu Isére şehrinde bir büyü skandalı patlak verdi,
O zamanlar şeytan konusunda şaka yapılmazdı. 15 jüri üyesi Grandier davasını ele aldılar. …işkence altında büyülerini itiraf etti ve kilisesinin karşısında canlı canlı yakıldı.

Demir Maske
29 Nisan 1687’de, silahlı 40 adam Grasse’a akın ederek uzun boylu bir adamı yakaladılar, yüzünü metal bir maskeyle örttüler ve onu Cannes’da Croix kalesine götürdüler Meçhul adam daha sonra kayıkla Lerins adalarından Sainte-Marguerite adasındaki şatoya götürüldü.
1698’de, esirimiz Bastille’e götürüldü.
19 Kasım 1703’te ayinden çıkarken bir rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti ve “Marchioly” adı altında Saint-Paul kilisesinin mezarlığına gömüldü.
…bu zavallı hapiste yaklaşık 33 yıl geçirdi. Bu o devirde neredeyse bütün bir ömür sayılırdı.
(ya) Meçhul kişi XIV Louis'nin bir üvey kardeşi, dolayısıyla muhtemel bir rakibi olmalıydı. Saçmalık…

(ya da) Bu kişi Kraliçe Marie-Therese’in âşığı olduğu söylenen siyah hizmetkârı olmalıydı. (bu da saçmalık)

(belki de) Mantoue dukalığının bakanı Kont Matthioli olabilir (bu da tutarsız bir iddia).
- Cromwell’in oğlu olabilir.
- Son olarak, Rahip Pregnani olabilir; İngiltere kralı II. Charles’ın dinî konularda danışmanıydı ve bu kadar entrika yetmiyormuş gibi, bu kralın gayrimeşru çocuklarından biriydi!

Bir maske ancak bütün ülkede tanınan bir kişinin kimliğini gizlemeye yarar. Oysa yukarıda bahsedilen adayların hiçbiri öyle değildi ve kraliyetin önemli şahıslarından hiç kimse ortadan kaybolmamıştı.

…çağdaşları yalnızca siyah kadife bir maskeden bahsetmişlerdi.
Dolayısıyla zavallının ölümüne kadar, maskesi kadife bir yarım maskeydi. Demir maskeli adam, sahneden insin.

Saint-Mars o zaman Bastille başgardiyanı; ona mahkûmun kimliği hakkında soru soruyorlar, o da önemli biriymiş gibi davranıyor ve anlaşılması güç palavralarla yanıt veriyor Maske stratejisini icat eden kişi olarak artık bu yalanın esiridir.

Vampirlerin Uydurulması
XVII. yüzyılın edebiyat gazetesi Mercure Galantfm bir raporu. Mayıs 1693 sayısında, Polonya kraliçesi Marie-Louise'in eski sekreteri ve bilgin Pierre Des Noyers, Rusya'da ve Polonya’da ölmemiş bir sürü kadavra bulduklarını anlatıyordu. Bu yaratıklar mezardan kaçıyordu veya şeytanlar onların biçimini almıştı…
Bu yaratıklara “oupire” adı verilir…
…efsaneler zehirlidir…

Voltaire’in Ülkesi
(Voltaire) o her zaman paraya aç olarak (Yahudilere atfettiği özellik) siyah köle ticaretinde kâr getirecek işler yaptı.

Boston Çay Partisi
1761’de İngiliz sömürge hükümeti gümrüklere, Damga Vergisi’yle (Amerikan Sömürgeleri Gümrük Vergisi) ambarlara ve evlere girip şeker gibi ihraç edilen besinlerin üzerine pul yapıştırma yetkisi verdi.
Sömürgelerde yaşayanlar Damga Vergisi’ni reddettiler. Böylece sömürgeler ile
Londra hükümeti arasında gizli bir başkaldırı hali başladı; bu durum, ihtilal döneminin başlangıcına işaret eder.
Sonraki yıl, hükümet Damga Vergisi’ni kaldırdı ama bunun yerine kurşun, cam, kâğıt, boyalar ve çay üzerine bir sürü vergi getirildi…
Durum şiddetlendi. Hutchinson şehre iki alay yerleştirdi. Tahriklere yanıt olarak, İngilizler ateş açtı ve Bostonlular öldü: 1770 Mart ayındaki bu ilk cinayetler Boston Katliamı adıyla bilinir.
16 Aralık 1773’te, aralarında başına Kızılderililer gibi tüyler takmış ünlü Paul Revere’in de bulunduğu yüz kadar isyancı, East India Company’nin çay dolu üç gemisine bindi ve geminin yüklerini soğukkanlılıkla limana döktü. Liman kapandı ve tüccarlar iflas etti. Sömürge orduları sahneye çıktı. Böylece bağımsızlık savaşı başladı.

Bay Mesmer’in Şarlatanlıkları
Bavyera Aydınlanmışları tarikatına bağlıydı.
…tedavi karşılığında insanlardan para alıyordu.
1778’de, Mesmer Avusturya'dan sınır dışı edildi.
Bir sürü zenginin yaşadığı ve en az diğer yerlerdeki kadar enayinin bulunduğu Paris’e yerleşti.
…lüks otel Bouret’de yapılacak çok işi vardı, bu otelde Mesmer müşterilerini kabul ediyor ve gözlerinin önünde oyuncak sallayarak rahatlatıcı konuşmalarla onları tedavi ediyordu.
Mesmer farkına varmadan rahatlatıcı konuşmalarıyla bazı hastalan iyileştirmişti.

Kraliçenin Gerdanlığı Olayı
Marie-Antoinette’e halkın ekmek bulamadığı haberi verildiğinde, “O zaman pasta yesinler” dediği rivayet edilir ama bu doğru değildir.
Gerdanlık olayı, (Macar mücevherci) Böhmer ve Bassenge’in, 647 elmastan oluşan (2840 karat) akıl almaz bir gerdanlığı satmak üzere Paris’i dolandırmaya koyulmasıyla başladı.
La Motte kontesi Jeanne de Valois, gerdanlığı ele geçirmeye karar verdi. Bunun için Kardinal Rohan’ın gösteriş merakını kullandı. La Motte, yakını olduğunu iddia ettiği kraliçenin hesabına kolyeyi gizlice alması için onu ikna etmeyi başardı. Protokol kraliçenin sahte imzalarıyla doluydu.
La Motte gerdanlığı kraliçeye verme bahanesiyle ele geçirdi. Rohan sermayesiz kaldı. İki Macar sahte imzalarla dolu anlaşmayı öne sürerek parayı Marie-Antoinette’ten istediler. Bütün entrika ortaya çıktı. Duruşmalar, Marie-Antoinette’in, isminin kullanıldığı bu müthiş entrikaya tamamen yabancı olduğunu göstermişti ama etkileri tam aksi yönde oldu.

Vendee’deki Ceset Yakma Fırınları
General Westermann’ın emriyle, 1793’ten itibaren Vendee’de anlatılamaz kıyımlar düzenlendi. Meclis’in emri bu bölgeyi “Fransa’nın mezarlığı” yapmaktı.
La Gaubretiere kasabasından, polis memuru Gannet, 31 Ocak 1794 tarihinde şöyle anlatıyor: “Anney fırınları yaktırdı ve fırınlar iyice ısındığında kadınları ve çocukları oraya attı. Ona uyanlarda bulunduk; o da bize Cumhuriyet’in ekmeğini böyle imal etmek istediğini söyledi.”
…on binlerce Vendeeli katledildi. Suçları neydi? Sıkça söylendiği ve yazıldığı üzere, Hıristiyan ve kralcı olmak…

Napolyon'a Viyana Yolunu Açan Yanlış Bilgi

General Ned Ludd ya da Var Olmayan İngiltere Kralı
Cartvvrightin mekanik dokuma makinelerinin 1785’te İngiltere'ye girişi sosyal karışıklıklara neden oldu: Gerçekten de bunlar yayıldıkça Lancashire'daki pamuk ve Yorkshire’daki yün başta olmak üzere tekstil endüstrilerindeki dokuma işçileri kendilerini işsizliğe mahkûm buldular. 1812’de West Houghton ve Liversedge’deki şiddetli ayaklanmalar sırasında bu makinelerin bulundukları fabrikalara saldırdılar.
İsyancılar (…) Kendilerine “Ludditeler” diye tuhaf bir isim takmışlardı, Ned Ludd’un müritleriydiler. Yani, efsaneye göm, Orta Çağ’da Londra’yı güzelleştirdiği söylenen general ve İngiltere kralının.
…krallığın tarihinde bu isimde ne general ne de kral vardı ama buna inanıyorlardı, bu da efsanelerin oluşmasındaki temel noktadır.

Bourbonlar "Düşmanın Arabalarıyla” Dönmediler mi?

Kızıl Han Efsanesi
8 Ekim 1833’te Pierre Martin, karısı Marie Breysse ve komileri Rochette, Ardeche ile Haute-Loire sınırında, Peyrebille’deki hanları önünde giyotinle idam edildi.
…soymak amacıyla yolcuları öldürdüklerinden ve daha kötüsü öldürdükleri yolcuları yemek ve müşterilerine sunmak için büyük fırınlarda pişirdiklerinden şüpheleniyordu.
Oraya “Kızıl Han” adını verdiler.

Napolyon’un Varlığı ve Evrensel Monarşi
Bonaparte ismi günün ışıkla aydınlanan yarısı anlamına geliyordu, mala parte gece karanlığıydı.  Buonaparte, Apollon’un ışığıydı.

Fiodor Kuzmiç: Namı Diğer Rus Çan I. Aleksandr’ın İnanılmaz Aldatmacası
1 Aralık 1825’te (Gregoryen takvimine göre 18 Kasım) Çar I. Aleksandr öldü (ertesi gün gazeteler böyle yazdı).
…çara yakın olan bazı kişiler onun incelmiş olmasına ve yüzünün rengine şaşırdılar Simsiyah olmuştu. Sonra da gömüldü.

Bundan birkaç ay sonra, aşağı Sibirya'da Ural dağlarının doğusundaki taygada bulunan Tomsk bölgesinde, Fiodor Kuzmiç adında bir staretz ortaya çıktı.  Staretzler o zamanın Rusya hayatında tanıdık kimselerdi, bazen mucizevi yetenekleri olan gezgin keşişler, kâhin ve şifacılardı.

Kuzmiç 20 Ocak 1864’te öldü. Kocaman bir kalabalık onun tabutunu Saint-Alexis manastırına kadar takip etti, orada gömüldü. Mezartaşında şöyle bir yazı vardı: “Burada Tanrı’nın kutsadığı ihtiyar, büyük staretz Fiodor Kuzmiç yatıyor”  (blagoslovennyi). Ne tuhaf tesadüf ki bu blagoslovennyi tanımlaması Kutsal Sinod ve Senato’nun I. Aleksandr’ı tanımlamasıyla aynıydı.

Tomsk staretz'i hakkındaki dedikodular saraya ulaştığından dolayı, kölelerin özgürleştirilmesine başkanlık eden II. Aleksandr bu konudan emin olmak istedi. 1865’te -Kuzmiç’in ölümünden sonraki yıl- büyük amcasının tabutunu açtırdı. Tabut boştu. Tahmin edileceği üzere şaşkınlık büyük oldu.

Napolyon'un Naaşı Invalides’de mi Bulunuyor?

“Bilimsel” Irkçılığın Uğursuz Saçmalıkları

Hafif Tugayın Saldırısı ya da Aptallığın Zaferleri
Balaklava Saldırısı
İngilizler, Fransızlar ve Osmanlılar; Ruslara karşı ittifak kurmuş ve Sivastopol’ü kuşatmıştı.
İngiliz süvari bölüğü o sırada bu dağların güneyinde, ismini Sivastopol’ün doğusundaki komşu limandan alan Balaklava ovasında bulunuyordu.
Rus süvari birliği çarpışma sırasında dağıldı ve dağlara çekildi.
İngiliz komutan, yani bizzat Lord Raglan, Rusların İngiliz toplarının yerini değiştirme ihtimalinden endişelendi; 15. Hafif süvari erlerinden yüzbaşı Edward Nolan’ı hafif tugaya, Osmanlıların bıraktıkları tabyaları ve orada bulunan topları yeniden almak üzere saldırıya geçme emrini vermekle görevlendirdi.
Lucan neye doğru saldırıya geçmesi gerektiğini anlamadı.
Lucan bunu orduya saldırma emri olarak anladı, hâlbuki Nolan ona Vorontsov dağlarındaki tabyaları işaret etmek istemişti.
Görülmemiş bir katliam olmuştu.

Araukanya ve Patagonya Kralı I. Orelie Antoine’ın Gerçek ve Şaşırtıcı Hikâyesi

Komün, Bismarck’la Barış Görüşmesi Yapmak İsteyince

Billy The Kid Bir “Muhbir” miydi?
14 Temmuz 1881 akşamı, şerif Patrick Floyd Garrett hapisten kaçmış ve 27 kişiyi öldürmüş olan tam bir küçük serseri yakaladı.
1877’de New Mexico, Mesilla’da bir adam yüzüne tükürdü; Billy the Kid o zaman 17 yaşındaydı ve silahı vardı; kendisine hakaret edeni öldürdü. Şerif Garrett onu 1881’de yakaladı ve hapse attı.

Mayerling’in Yalanları

2
GÜNÜMÜZ DÜNYASININ ALDATMACALARI

Siyon Bilgelerinin Protokolleri veya Silinmez Sahtekârlık
Yahudi düşmanı edebiyatın bu doruk noktası bütün dünyayı dolaştı, neredeyse bütün dillere çevrildi ve her ne kadar 1945’ten bu yana Avrupa’da resmî olarak yasaklansa da biraz azimle bulmak son derece mümkün.

Birinci Rus-Japon savaşından (1904-1905) ve 1905'teki Birinci Rus Devrimi’nden sonra, danıştay üyesi Piotr Raçkovski, Paris’teki Rus gizli servis başkanı ve ajanı Mathieu Golovinski bu metni yazmış olmalıdır, burada amaç Rus muhafazakâr çevrelerini ve Çar II. Nikolay’ı Yahudilere karşı sert tedbirler almaya teşvik etmekti.
…birinci baskısı Saint Petersburg’da 1905’te basıldı. Editörü Sergei Nilus adında biriydi.

(Kitap temel olarak Yahudilerin gizlice çevirdikleri dolaplar olduğunu söylüyor ve dolapları, dümeni elinde tutanların ağzından anlatıyor. Öte yandan bu kitabın kaynağı, kitabın iddia ettiği gibi Yahudi bilginler değil. Öyle ya, kime sorulabilir ki; “bu kitabı sen mi yazdın ve burada yazılanlar doğru mudur…” diye. Bundan dolayı kitaba yönelik “sahtekârlık ve yalan” nitelemeleri tescillenmiştir. Kitaba yönelik “bu yalandır” tezleri ve bu tezleri dayanak edinen yasaklamalar kitabın bütün dünyaya tanıtılmasını sağlıyor, hakkında bunca tantana olmasa,  Yahudi nefretini bilemeye çalışanlar dışında kimsenin umurunda olmayacak olan bu kitap, yasaklamalar sayesinde, daha fazla kişinin dikkatini çekiyor. Hülasa, temel tezi “dünya düzdür” olan bir kitabı yasaklar mıydık?)

Hayvanlardan Organ Nakli Sayesinde Gençlik Geri Kazanılabilir mi?
Aldatmacalar, çoğunlukla tehlikeli hatta ölümcül olabilen efsaneleştirmelerden yararlanır.

Hastalıklarını Dünyadan Gizleyen Devlet Adamları
XI. Louis hastalığa 30 Ağustos 1483’te yenik düştü. Bu arada, konuşma yetisi dışında günlerce hafızasını da kaybetmişti; bütün bakanlarını görevden aldı, oğlunun kendisini zehirlemeye çalıştığını hayal etti ve başka çılgınlıklarda bulundu.

I. François, 21 yaşında tahta çıktı, 20 yıl sonra fiziksel açıdan güçten düşmeye başladı: 1535’ten itibaren, durumu sürekli kötüleşti ve zayıf düştü.

Napolyon, İmparatorun gençliğinden beri maruz kaldığı facialar tablosu içinde işeme zorlukları birinci sıradaydı.
Brienne askerî okulundan beri, Bonaparte ani bilinç kayıplarına maruz kalıyordu.
Fransa 18 yıl boyunca, klinik açıdan ara sıra bunayan bir askerî deha tarafından yönetildi. Avrupa bunun sonuçlarına maruz kaldı.

Thomas Woodrow Wilson, fiziksel olarak, 1896’dan, yani 40 yaşından beri rahatsızdı; beyninde bir hasar oluşmuştu.
1906’da ya beyin damarında ya da şah damarında oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle sağ gözünü kaybetti.
1912'de ABD başkanı oluyor. Mide ekşimesi tedavisi için devamlı gastrik sonda taşıyor ve depresif krizler geçiriyor.

John Fitzgerald Kennedy, Kennedy’nin savaş sırasında sırtında bir yara oluştuğu biliniyor ama bu onun ödülleri arasına ekleniyor.

François Mitterand, 1981’den beri kanser olduğunu biliyordu ama hiçbir şey onu bunu açıklamaya zorlamıyordu.

Boronali, “Eksessivizm” Akımının Üstadı
Gazeteci Roland Dorgeles, Joachim-Raphael Boronali adlı bir ressamın tenekeden hallice bir tablosunu övmeye başlıyor, ressamını da “eksessivizm” (“aşırıcılık”) akımının önderi ilan ediyor. Tablonun fiyatı yükseliyor. Dorgeles daha sonra, tabloyu yapanın Lolo adlı bir eşek olduğunu söylüyor. Boronali ismini de La Fontaine’in bir eşeğe verdiği Aliboron isminin harflerini değiştirmesiyle oluşturmuştu.

Voyniç Elyazmasına Dair Akıl Almaz Aldatmaca
Voyniç ender bulunan kitapların,  “incunabulum” adı verilen 1500’den önce basılan kitapların ve elyazmalarının tüccarı.
1912’de, kendi ismini taşıyan elyazmasına el koydu.
Yazısını deşifre etmek mümkün değildi.
New York’a göç eden Voyniç nesneyi uzmanlara sundu.
…hiçbiri elyazmasının sırrını çözememişti.

1583’te, elyazması John Dee adında birine ait olmuştu.
Dee, karanlık bir kişiyle bağlantıdaydı; Edward Kelley, simyacı, kâhin, ilahi ruhlar çağırıcısı ve özellikle sahteci, özetle tam bir şarlatandı.
1584’te iki işbirlikçi Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu imparatoru, okült bilimler düşkünü ve değerli eser koleksiyoncusu II. Rudolf’un sarayında görünürler. Ve birden, Dee zengin, çok zengin oluyor…
(Yazmayı bu elemanların yazmış olması muhtemel)

Nefertiti’nin Gerçek veya Sahte Büstü

Arşidük Franz Ferdinand'a Korkunç Suikast
Avusturya arşidükü Franz Ferdinand’ın Sırbistan’daki Saraybosna'ya ziyareti…
…ziyaret günü olarak Sırpların 1389’da Kosova’daki Türklere karşı zafer gününü seçiyorlar. Bu, Sırpların millî bayramı.
Tahrik açıkça ortada.
Ve etkili oluyor: Miada Bosna, “Genç Bosna”, adlı yasa dışı hareketin üyesi olan 19 yaşındaki bir öğrenci, Gavrilo Prinzip, arşidük Franz-Ferdinand ile karısına ateş ediyor ve ikisini de öldürüyor.
Avusturya’nın taht vârisi prensini siyasi hesaplara kurban verdiği hiç kimsenin aklına gelmeyecektir. Hâlbuki... İmparatorluk ailesi ve sarayın bir kısmına göre, Franz Ferdinand tahta çıkışını önemli ölçüde tehlikeye atmıştı: Bir yabancıyla, kendi sınıfına uygun olmayan bir evlilik yaptı. Nitekim, karısı Kontes Sophie Chotek bir Çekti: Asla imparatoriçe unvanı alamayacaktı. Bu bir utanç. Resmî olarak, açık arabayla trajik ziyaret sırasında Bayan von Habsburg’un kocasının yanında oturma ayrıcalığı yok, çünkü kocası Avusturya ordusunun mareşali olarak orada; eğer kocası Saraybosna’ya tahtın vârisi sıfatıyla resmî ziyarette bulunsaydı kendisi bir eskort arabasıyla ikinci plana atılacak, dolayısıyla kocasından epey uzakta olacaktı.

Mons Meleği, Hendeklerin Kahramanca Kurgusu

Lusitania’nın Batışının Oldukça Şüphe Uyandırıcı Biçimde Sömürülmesi
7 Mayıs İ915’te, yolcu gemisi Lusitania, İrlanda’nın güneyinde bir Alman denizaltısının torpiliyle batırıldı.
İngiliz ve Fransızlar dünya kamuoyunu Alman barbarlığına karşı kışkırtmak amacıyla bunu fırsat bildiler.
1972’de yapılan gemi yükü bordroları incelemesi yolcu gemisinin cephane taşıma aracına dönüştürüldüğünü gösterdi.
Gemiye binişleri sırasında, yolcular New York’ta Alman konsolosluğu ihbarnamesiyle, deniz yoluyla gittikleri takdirde, bütün risk ve tehlikeleriyle bir savaş bölgesine girecekleri konusunda uyarılmıştı.

Çin İmparatoriçesinin Sevgilisi ve Kral V. George
Sir Edmund Backhouse onlarca yıl boyunca ahmak denemeyecek kadar nüfuzlu kişileri aldatmış ve Foreign Office’i gemiyle idare etmiştir.

Avrupa’da Birinci Dünya Savaşı’nın birinci kışından sonra, Alman saldırısı “Marne mucizesi” sayesinde durduruldu. Ama askerler savaşa yeniden başlamak için silahtan ve cephaneden yoksundu.
Sir Edmund Backhouse Pekin'de İngiliz elçiliğinin gizli ajanı oldu. Harika bir iş çıkarıyormuş gibi görünüyordu: 100 bin tüfek satışı için bir anlaşma elde ettiğini ilan etti.
Londra’daki Savunma Bakanlığı çok sevindi,
Backhouse komisyonunu tahsil etti. Ama silahların yüklendiği gemiler geç kaldı,
Çileden çıkan genel vali Jordan onu Pekin’dekilerle yüzleştirdi: Adamlar onu hiç görmemiş ve dolayısıyla övündüğü dostluklar tamamen hayal ürünüdür.
İngiltere diplomatik personelini gülünç duruma düşürecek fiyaskoyla ilgili kimse tek kelime etmedi.
Backhouse 1916’da Çin'e geri döndü,
…bu sefer Amerikalılarla: 100 milyon sterlin değerinde Çin banknotlarını bastırma işini elde etmek söz konusuydu.
Backhouse, Bank Note Company’nin patronu George Halfa, bizzat Çin başbakanı tarafından imzalanmış bir anlaşma verdi. Birkaç hafta sonra, gerçek ortaya çıkar: Anlaşma sahtedir, başbakanın imzası da.

“Sonuncuların Sonuncusu” Bir Yıl Erken Bitebilir miydi?
1. Dünya Savaşı devam ederken sonuçsuz kalan ateşkes görüşmelerinden söz ediliyor.

ABD'yi Savaşa İten Telgraf Hikâyesi

Andre Marty Masalı, “Karadeniz'in İsyancısı"
Hemingway’in Çanlar Kimin İçin Çalıyor1 undaki Andre Massart’dır
Andre Marty hiçbir isyanın başı olmamıştı.
Marty İspanya’da bir kahraman değil ama bir cellat oldu. Karadeniz’in sahte isyancısı İspanya’da komünist bir idamcı olmuştu. Efsanesi bir aldatmacaydı. 

Müttefik Devletlerin Amiral Kolçakla İhaneti
Bir Fransız generalin ihaneti sayesinde Bolşeviklerin baş düşmanı yenildi.

Gambetta Gözü Opera-Comique’e Nasıl Ulaştı

Müze Uzmanlarının Skandalı veya Kendi Kendine Telkinin Mucizeleri

Trebitsch Lincoln: Yahudi, Papaz Çırağı, Nazi İspiyoncusu ve Çinli İhtilalcilerin Danışmanı
Trebitsch Lincoln, Macar bir Yahudi’nin İngiltere Kilisesi’nin papaz çırağı olarak Montreal başpiskoposu tarafından atanabilmesine, İngiliz olmadığı halde İngiltere milletvekili seçilmesine, Nazi ispiyoncusu olmasına ve Şangay’da bir Budist rahibi olarak ölmesine inanmak güç.
4 Nisan 1879’da, Budapeşte’nin güneyinde Tuna üzerinde bir kasaba olan Paks’da doğdu.
1897’de altın bir saati çalmakla suçlandı.
Aynı yıl İngiltere’de Yahudileri Hıristiyanlığa döndürme misyonunun etkisi altına girdi.
1901’de Kanada’da, 1902'de Montreal’de Christchurch Kilisesi’nin papaz çırağı olarak atandı.
1910 Ocak ayında, Darlington’un liberal vekili seçildi.
Romanya’da petrollü tarlaların işletme hakkını elde eder ve maliyecileri ve piyasayı aldatarak sanal bir 400.000 liralık sermayeyle Lincoln & Co adında bir işletme firması kurar.
Londra’da zimmete para geçirmeden dolayı maliyeciler tarafından takibe alınır; Romanya’da sahtecilikten dolayı mahkûm edilir ama 1914’te, savaş patlak verir.
…borçlardan dolayı ani bir tutuklama tehdidi altında. Birden ABD’ye gider. İngiliz adaleti tarafından yakalanarak hapse atılır, sonra İngiltere'ye getirilip orada da tutuklanır, sonunda krallıktan sınır dışı edilir ve Rotterdam’a gönderilir.
1920’de Berlin’de yeniden ortaya çıkar.
Mart ayında Wolfgang Kapp’ın silahlı ayaklanmasında aktif rol alır.
İnsan rüya gördüğünü zannediyor ama bunlar gerçek: Bu eski Macar Yahudisi, Alman monarşisinin yeniden kurulmasını sağlamıştır.
Kapp’ın sözde hükümetinin başarısızlığa uğraması, onun Budapeşte, Viyana ve Prag'a kaçmasına neden olur. Ama beraberinde Alman işbirlikçilerin gizli dokümanlarını götürür,
Bunları 500.000 kuron karşılığında Çek hükümetine bırakır ve bu hükümet tarafından Thomas Lamprecht adına kendisine yeni kimlik belgeleri çıkarttırır.
Bu yalan düşkünü ve katıksız megaloman birçok Avrupa gazetesinin manşetine çıkar ve şansölyelerin başını ağrıtmaya başlar. Onun Avusturya adaletiyle kavgaları dört haftayı hapiste geçirmesine mal olur.
ABD'ye gitmeye hazırlanır. FBI’ın uyardığı ABD Konsolosluğu yetkilileri ona vize vermeyi reddeder.
yine de Patrick Keelan adıyla oraya gider. New York’ta kimliği belirlenir, ABD tarafından sınır dışı edilir.
Çin’de aralarında Chi Hsieh Yuan’ın bulunduğu milliyetçi generallerle ilişki kurar.
1931’de 52 yaşındayken, şüphesiz kendi hareketliliğinden bıkarak, Trebitsch Lincoln 3 yıllık çıraklıktan sonra saygıdeğer Chao Kung adını aldı, yani Şangay’da çeşitli imtiyazlar elde eden Budist rahip.
Panchen Lama 1938’de öldüğünde, Trebitsch Lincoln hem Dalai hem de Tashi Lama’nın ruhlarının kendisine geçtiğini iddia ederek bir kez daha manşet oldu.
6 Ekim 1943’te Şangay Genel Hastanesi'nde öldü.

Saygı Gösterilen Katil
Stalin’in suçlarının ortaya çıkarılması ve ifşa edilmesi birçok esere konu oldu. Oysa “Devrim'in babasını öldürmek” gibi en büyük suçu işlemiş tirana karşı kalabalıkların tutkulu hayranlığı değişmedi.

Glozerin Yahnisi ve Piltdown’ın Diğer Kafatasları
Charles Dawson, İngiliz halkına olağandışı bir kalıntı sunmuştur: "İnsanlığın şafağında” yaşamış ve Eoanthropus adını taşıyan bir insansının kafatası. Bu yaratık, maymun ve insan arasındaki meşhur “kayıp halka” olmalıydı.
Kafatası ve çene aşağı yukarı 500 yıllık, daha fazla değildi.
Kötü bir şaka. Ama bunu kim yaptı? Muhtemelen Arthur Conan Doyle...

Almanların Atom Bombasıyla İlgili Gerçekler Neden Söylenmedi?
Ekim 1938’de, Berlin’deki Kaiser Wilhelm Enstitüsü'nde, Otto Hahn ve Fritz Strassmann uranyum atomlarını parçalamayı yani kırmayı, böylelikle dikkate değer bir enerji yaymayı ilk defa başardılar.
Almanlar 1942’den itibaren deneysel nükleer reaktörler kurmaya başlamışlardı.
Atom silahı yarışında Almanlar için gerçek engel, santrifüj aletleri olmadığı için bölünebilir tek madde olan zenginleştirilmiş uranyum U 235’i üretmenin zorluğuydu.
İlerleme ancak kazananların tarafında gerçekleşebilir.

Fransız Direnişi, Gizemini Koruyan Galaksi

RAFın Akıl Dışı Rakamları ve İngiltere Savaşı'nın Karışıklıkları
Royal Air Force
Hitler’in planı, işgal etmeden önce İngiltere'yi yıkmaktı.
İngiltere Savaşı 15 Ağustos 1940’ta başlayıp bir ay sonra bitti.
Rakamlar İngilizler tarafından epey abartılmıştı. Ama bu beyin yıkama milletin moralini dikkate değer bir biçimde yükseltmişti.
Savaştan sonra 15 Eylülün bilançosu çıkarıldığında, Luftwaffe’ın 186 değil 56 ila 60, RAF'ın ise 10 değil 26 araç kaybettiği görüldü.

Churchill, Coventry'yi Gizli Servisine Feda mı Etti?
Almanların Coventry bombalama planını birkaç saat önce öğrenen Winston Churchill, Almanlar askerî mesajların aktarılmasındaki şifrelerinin çözülmüş olduğunu anlamasınlar diye şehri zamanında boşaltmaktan vazgeçmişti.
Bombardımanda çok geniş bir alana yayılan yıkımların yanı sıra 554 ölü ve 5000 kadar yaralı olmuştu,
…şehrin boşaltılması için kalan süre çok kısaydı: 4-5 saat.
Churchill’in yapabileceği fazla bir şey yoktu,

Bulunmaz "10 Temmuz 1940 Çağrısı”

Roosevelt’in Japonların Pearl Harbour Saldırısından Haberi Var mıydı?
Saldırıdan önce hiçbir savaş ilanı yoktu ama ABD hükümetinin en tepesi bunu öngörmüştü.

Unutulan Bir Bölüm: Fransa Bankasının Para Çuvallarının Kayboluşu

Mussolini’nin İdamı ve Churchill’in Resim İlhamları
Mussolini’nin idamı, İngiliz gizli servisi SOE tarafından aceleye getirilmişti.
Hangi amaçla? Onun Churchill’le pazarlıklarını ifşa etmesini önlemek amacıyla. 1939 tarihli (Felice’in hayal ettiği) iki mektupta Churchill, Mussolini’ye Hitler’in yanında savaşa girmesini önermişti, barış anlaşmasının imzalanması sırasında uzlaştırıcı unsur olarak onu kullanmak amacındaydı. Ve bir diğerinde Dük’e, savaştan sonra SSCB’ye karşı cephe oluşturmak amacıyla İngiltere’yle işbirliği yapmasını önermişti.
Churchill’in savaşın herhangi bir anında Dük’e savaştan sonra herkese söyleyemeyeceği bir mesaj yolladığına inanmak güç.

Sovyet Miçurinizmi’nin Büyük Şakası
Ivan Vladimiroviç Miçurin, 1935’e kadar ürettiği ve kendisine göre iki çapraz türün niteliklerini gösteren hibrid bitkilerin karakterlerini kendi çapında açıklıyordu.

Ernesto Che Guevara, Efsaneden Aldatmacaya
Fidel Castro’yla Meksika’da buluşmasından birkaç ay sonra,  barbudolar gizlice Küba’ya vardıklarında, Guevara bir “karakol”un kumandanı olarak atandı. 14 yaşında bir çocuk acıktığı için karakoldan biraz yiyecek çalmıştı: Guevara bunu öğrendi ve hemen onu orada kurşuna dizdirdi. İşte ezilenlerin ve açların savunucusu cesur yürek.

1958 sonbaharında Batista’nın devrilmesinden sonra –bunun sebebinin Santa Clara savaşı sırasında Küba ordusunun kendi vatandaşlarına karşı ateş açmayı reddetmesinden ileri geldiği sürekli unutuluyor- Guevara “savcı” ilan edildi ve devrim mahkemelerince verilen cezaları uygulamaktan sorumlu oldu. Karargâhını La Çabana hapishanesinde tutuyordu: Aylar boyunca, duvarlar onun uyguladığı infazların gürültüsüyle çınladı,

…lakaplarından biri “II. Stalin” idi.

Kastratoların Seslerine Duyulan Tuhaf Hayranlık

J. F. Kennedy’nin Öldürülmesinin Gizemi Çözülecek mi? 

Gizemli Salvador Ailende Efsanesi
Allende’nin (…) 1933'te verdiği tıp doktora tezi, Yahudileri, Arapları ve Çingeneleri tıpkı dönemin Nazi teorisyenlerinin yaptıkları gibi yozlaşmışlar tarafında gösteriyordu. Bilhassa Yahudilere “suç işlemeye eğilim, dolandırıcılık, kara çalma, iftira ve özellikle tefecilik” özellikleri atfediliyordu.

Saklanan Parapsikolojik Savaş

Hitler ve Mussolini’nin Sahte Günlükleri

Çernobil Bulutu Hakkındaki Gerçek

Simyacılardan Daha Güçlü, Bre-X Ustaları
1993’te, iki iş adamı, Hollanda kökenli John Felderhof ve Kanadalı David Walsh, bir altın araştırması şirketinin kuruluşunu ilan ettiler.
Birkaç ay sonra, Celebes kıyısının 20 kilometre ötesinde Lao Buri köyü yakınında olağandışı bir maden ocağını keşfettiklerini açıkladılar.
Busang, tüm zamanların mutlak eldoradosu olmalıydı. Bütün gezegenden daha fazla altın barındırıyor olmalıydı.
1996’da Toronto Borsası’na 5 dolara giriş yapmış olan Bre-X kapanışta 200 dolar yaptı. Ekim ayında değeri başlangıca nazaran % 15.000 artmıştı.

1997'de bazı büyük hissedarlar sonunda maden yatağının gerçekliği ve genişliğini doğrulamaya karar verdiler ve Busang’a bağımsız uzmanlar gönderdiler. 26 Mart 1997’de, uzmanlar raporlarını sundu: Kesin görüşümüzü üzüntüyle bildiririz ki Busang’da ekonomik işletime elverişli hiçbir altın madeni yatağı saptanamadı...

Walsh ve karısı da Bre-X’deki hisselerini sattılar, kendisi 7 milyon dolara, karısı 19 milyon dolara. Sonraki yıl, görünürde doğal sebeplerden öldü.
Felderhof da zamanında hisselerini sattı ve bundan 33 milyon dolar elde etti.
Simyacılar kurşunu altına çevirdiklerini iddia ediyorlardı, orada kurşun bile yoktu.

Komünizmin Suçları ile Nazizmin Suçları Arasında Ne Fark Var?
“Komünizmin Kara Kitabı: Cinayetler, Terör, Baskı.” Ekim İhtilali’nden 80 yıl sonra komünizmin ve özellikle Sovyet rejiminin suçlarını ifşa ediyordu. Bunun bilançosu son derece üzücüydü: 80 milyon ölü, yani ölüm kamplarının 12 katı.

Muammer Kaddafi ve Bulgar Hemşireler Meselesi
1998’de Libya’da Bingazi’de El Fateh çocuk hastanesinde 400 kadar çocuğa AIDS virüsü bulaştığı ortaya çıktı.
O zaman hükümet beş Bulgar hemşirenin ve hastanenin bir Filistinli doktorunun küçük hastalara bilerek hastalık bulaştırdığını duyurdu ve onları idama mahkûm etti. …uluslararası kamuoyunun kınaması karşısında cezanın uygulanması ertelendi.
2007’de Libya’nın Doğu Avrupa’ya borçlarının kaldırılması, Muammer Kaddafi’nin oğlu Seif El İslam’a göre Fransa’yla “çok avantajlı” askerî bir anlaşmayla sivil nükleer programın geliştirilmesi sözleri ve ayrıca 750 milyon dolarlık finansal tazminat karşılığında sanıklar, sekiz Bulgar hemşire ve bir Filistinli doktor serbest bırakıldılar.

11 Eylül Saldırılarına Şaşırmayan Çok Fazla İnsan Vardı

Irak Savaşı, Üçlü Bir Aldatmacanın Ürünü

SONUÇ OLARAK
Kendimizi Nasıl Aldatıyoruz
Plasebo terimi 1811’de ortaya çıkar ve Latincede “beğenileceğim” anlamına geliyor. Plasebo etkisi, bilinen hiçbir fizyolojik temele dayanmaz ve beklenmediktir.
Mantıklı bir karşılık şu olguda bulunabilir: Beyin, ağrıları dindiren afyonları kendi yaratıyor. Dolayısıyla hap gibi bir sembolün aktive ettiği bir beyin merkezi bu maddelerin üretimini başlatmaya yeterli oluyor

Peki insanın kendi kendisini aldatmasında yine aynı mekanizma mı var? Hayır, ama benzer bir mekanizma. Beynin, dengesini bozan ağrıya karşı organizmayı koruması gibi, bu mekanizma da bireyi koruyor. Mekanizma bunu, bireyin huzurunu artırmayı veya tehlikelere karşı korumayı hedefleyen davranış şemalarını aktive ederek yapıyor.

---
4000 ans de mystifications historiques
Türkçeleştiren: Sonat Ece Kaya
Pegasus Yayınları
Ağustos 2013


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder