7 Nisan 2018 Cumartesi

Atasözlerinde At


Atasözlerinde At

1 — İki at bir yemliğe bağlanmaz.
2 — Erkek atı taşağından tanırsıng.
3 — Atlar nallanırken tusbağı ayağını kaldırır beni de nalla der
4 — Ekmek atlı sen yayan
5 — Atta karın yiğitte burun
6 — Cam acıyan eşek atdan berk kaçar
7 — Ata binenig kefeni boynunda gerek
8 — At binening kılıç kuşananıng
9 — At sattınız kusuru mu kaldı
10 — At kaçar (koşar) yiğid öyünür kılıcı keser kol öğünür
11 — At kaçıran Yaylayı geçti
12 — Atı gösterip eşeği çekmek
13 — Ata binmek sıfra (sofra) dizmek suda yüzmek
14 — At gelmeden yemlik yapılmaz
15 — At at oluncaya deyin sahibi mat olur
16 — Atlar depişirken eşekler ayak altında kalır
17 — İnsan atdan düşmekle addan düşmez
18 — İnersing göngül inersing atdan eşeğe binersing
19 — At gelmeden yemlik yapıldı
20 — Atıng ata depmesi (tekmesi) zor gelmez
21 — Atıng ölümü arpadan olsun
22 — At yiğiding altında alışasıng
23 — Alma alı, satma kırı, ille dorı ille don
24 — Ayran bulamaz içmeye atlan gider sıçmaya
25 — Allah insana at verirse meydan yermez meydan verirse at vermez
26 — Atıng ürkegile adamın korkağı yiğiddir
27 — Ata binmiş at aray (arıyor)
28 — At atı kazıhda geçmeli
29 — Atlı sığmış itli sığmamış

---
Gazimihal, Mahmut Ragıp. (1965), “Atasözlerinde At,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 17, Cilt: 9, Sayı: 193, (s. 3816)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder