25 Nisan 2018 Çarşamba

Balın Samsun ve Karadeniz'deki Yeri


Mustafa Mortaş, Fehmi Yazıcı, Muhammed Dervişoğlu - Balın Samsun ve Karadeniz'deki Yeri

Türkiye, değişik ve özgün çiçek florasına sahip olmasından dolayı bal çeşitliliği açısından çok zengindir. Karadeniz bölgesi ise iklimi, yaylaları, floral çeşitliliği sayesinde arılara ev sahipliği yapmakta ve Türkiye'nin bal üretimine, bal çeşitliliğine katkıda bulunmaktadır.

Elde edildiği mevsime, arılar tarafından toplanan nektarın hangi bitkilerden toplandığına ve mevcut yörenin iklim durumlarına göre balın bileşimi değişmektedir.
Temel anlamda balın içeriğini karbonhidratlar, enzimler, su, mineral maddeler, vitaminler, proteinler, antioksidan maddeler, organik asitler ve aromatik maddeler oluşturmaktadır (s. 351).

Dünyada en fazla kovana sahip olan ve en fazla bal üretimini gerçekleştiren ülkesi Çin'dir. Kovan başına ortalama dünya bal üretimi 20 kg olup, bu miktar Çin'de 33, Arjantin'de 40, Meksika'da 27, Kanada'da 64, Avustralya'da 55, Macaristan'da 40 ve Türkiye'de 16 kg'dır (Önalan, 2009).

Muğla ve çevresinde çam, Karadeniz bölgesinde kestane, Akdeniz bölgesinde narenciye ve diğer bölgelerimizde de çiçek balı olmak üzere zengin bal çeşitliliğimiz bulunmaktadır.
Dünyada çam balı üretiminin % 90'lık bir bölümü ülkemizde ve geriye kalan % 10'luk kısım ise Yunanistan'da üretilmektedir (s. 352).

Doğu Karadeniz Bölgesi % 17,65- 20,82 araığında bir paya sahip olmuştur. Karadeniz Bölgesinin toplam bal üretim payı ise % 22-26 aralığında gerçekleşmiştir

Samsun’da Terme en fazla bal üretimi gerçekleştiren ilçe olmakla beraber, sırasıyla Havza ve Bafra ilçeleri bal üretim miktarı açısından Terme ilçesini takip etmektedir (s. 353).

---
Mortaş, Mustafa ve Yazıcı, Fehmi ve Dervişoğlu, Muhammed. (2011), “Balın Samsun ve Karadeniz'deki Yeri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, s. 351-354, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder