7 Nisan 2018 Cumartesi

Samsun Folklorundan Örnekler


Yılmaz Elmas - Samsun Folklorundan Örnekler


11. yüzyıldan bu yana Anadolu, kendisi için yeni bir siyasi ve kolonizatör güç olan Oğuzlarla karşılaşıyordu.

Samsun Bölgesi; zaman, zaman siyasi güç gösteren Türk kabilelerinin yerleşim yerlerinden biri olmuştur.

Samsun ilinde (…) Cumhuriyetin kuruluşuna kadar iç kısımlarda, denize bakan sırt köylerinde rumlar bulunmaktaydı. İstiklâl Savaşının bitiminde rumlar, Lozan antlaşmasıyla Samsun’u terketmişler, boşalan yerlerine Selânik, Kavala, İskeçe'den gelen mübadil Türkler yerleştirilmiştir.

Bölgenin (…) folklor verileri üç kışımda incelenebilir,
1 — Yerli halkın folkloru (ilk yerleşmeler)
2 — Çeşitli illerden gelip, bağlı bulunduğu ilin folklorunu devam ettirenler,
3 — Mübadil ve göçmen halkın folkloru,

Bölge folklorunun temelini ilk yerleşenler meydana getirir (s. 2706),

Mübadil ve göçmen halk da Samsun folklorunda ayrı bir tip meydana getirir. Bunlar gittikleri yerlere toplu olarak yerleştiklerinden yerli ve diğer komşularıyla aralarında fazla ağız ve kültür alış verişi olmamıştır. Yalnız halk danslarında bölge halkı içinde çeşitlilik, karşılıklı oyunları öğrenip benimseme olmuştur.
Samsuna yerli ve Kuzeydoğu Anadolu’dan gelip yerleşen halk kız verirken başlık aldıkları halde mübadillerde başlık alınmaz. Konuşma dili yazı diline yakındır, Biraz çabuk konuşurlar, devrik cümlelere konuşma sırasında çokça rastlanır. "r" harfini mecbur kalmadıkça kullanmazlar (Tük — Türk, döt — dört).

Türküler
Cimdallı
Keçi, taşta yayılır
Kemikleri sayılır
Çıkma gelin dışarı
Seni gören bayılır

Haydide yavrum cimdallı
Kızlar giyer bindallı
Bindallının üstüne
Altın kemer olmalı

Gelin İçin Söylenen Kına Türküsü
Tuz kabım tuzsuz koyan
Anasım kızsız koyan
Yuvasını ıssız koyan

Gelinim hatunum kınan kutlu olsun
Vardığın yerlerde dilin tatlı olsun

Güvey İçin Söylenen Kına Türküsü
Güyoğu baban Bursa’ya vardı mı?
Bursa, kınası aldı mı?
Yakın oğlum dedi mi?

Güyoğu, güyoğu kınan kutlu olsun
Yarin ağzı tatlı olsun

Elimi sundum dastara
Elimi kesti ustura
Mevlâm şirinlik göstere
Güyoğu, güyoğu kınan kutlu olsun
Yarin ağzı tatil olsun

Maniler
Samsun’un tren yolu
Etrafı ağaç dolu
Öyle bir yar sevdim ki
Anasının bir oğlu

Teke köyün başına
Yazı yazdım taşına (s. 2707)
Gelen geçen okusun
Neler geldi başıma

Bahçelerde pırasa
Yaprağına kar yağsa
Kızlar kocasız kalsa
Erkeklere yal varsa

Atma türkü atarım
Yüreğini yakarım
Eski çarıklarımı
Boğazına takarım

Davulumun tasmasına
Kuş kondu asmasına
Kalkın ağalar beyler
Güvercin kızartmasına

Mandıracı su katar
Ekşi ayrana
Hoş geldin bire Hasan
Bizim bayrama

Atasözleri - Deyimler 
1 — Başın sağlığı dünyanın varlığı
2 — Dağ adamı öldürür sağ adamı
S — Yiğit olan kimse saklar sırrını
4 — Ağalar, Paşalar gitti, kıyılar köşeler kaldı kellere, körlere
5 — Balcıya pekmez satılmaz
6 — İşini, eşini, aşını bil
7 — Yazın gölge hoş, kışın çuval boş
8 — Sen ağa ben ağa ineği kim sağa
9 — İçi boş dışı boş tut kulağından çifte koş
10 — Akıl olmayınca neylesin sakal
11 — Güz sabanları düz
12 — Oldu olacak, kırıldı balta nacak

Yemek Duası
Biz yedik yerine gelsin
Yemiyenlerin canına değsin
Koyup gidenler nur gölünde yatsın
Çalışanlara, uzun ömür versin
Biriciğini bin etsin

Biz yedik yerine gelsin
Allah bereket versin
Çalışanlara uzun ömür
Öküzlerimize kuvvet versin

Tekerlemeler
Üşüdüm üşüdüm
Daldan armut düşürdüm
Armudumu yediler
Bana cüce dediler

Türkü mürkü
Nenemin eski kürkü
Bir çektim yırtıldı
Nenem dikmekten kurtuldu (s. 2708)

Kar yağıyor
Karga bağırıyor
Anan çörek pişirmiş
Seni çağırıyor

Halk Oyunları
Yerli halk oyunlarına iki davul tek zurna eşlik eder. Çiftetelli gibi irticali oyunlarda saz ve darbukanın eşlik ettiği olur.
Samsun yerli oyunları:
1 — Cimdallı
2 — Neynam
3 — Kaba Cöğüz / Ceviz
5 — Çarşamba çiftetellisi
6 — İki ayak
7 — Üç ayak
8 — Dört ayak
9 — Dik horon
10 — Fıtık
11 — Karadeniz Horanı
12 — Lâdik Horanı

Mübadil Halk Oyunları
Debreli Hasan, Paşadudu, Kasap el ele tutunarak oynanır, Oyunlar ağır başlar hareketli biter.
Oyunlarda tek davul iki veya üç zurna eşlik eder.
Oynanan oyunların belli başlıları :
1 — Cuguş (Zigoş)
2 — Ağacının Fatme
3 — Bilâl Ağa
4 — Kaba dayı
5 — Kasap
6 — Sito
7 — Debreli Hasan
8 — Paşa Dudu
9 — Telgrafın Telleri
10 — Gökteki yıldızlar
11 — Kanber
12 — Köroğlu
13 — Helvacı
14 — Çamaşır yıkar mısın
15 — Arap Oyunu
16 — Deveci
17 — Cuguşun Harmanları (s. 2709)

---
Elmas, Yıldız. (1962), “Samsun Folklorundan Örnekler,” Türk Folklor Araştırmaları Dergisi, Yıl: 13, Cilt: 7, Sayı: 153, (2706-2709)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder