25 Nisan 2018 Çarşamba

Karadeniz Tarihi Sempozyumu


Karadeniz Tarihi Sempozyumu
(25-26 Mayıs 2005)

1. Cilt
Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar

Doğu-Batı ilişkilerinde İpek Yolu,
Roma-Part/Sasani çatışmalarında İpek Yolu

Perslerle çatışma yaşanmadan İpek Yolu’na alternatif güzergâh arayan Romalılar için Doğu Karadeniz kıyıları önem kazandı.

---
Hacıemiroğulları Oğuzların Çepni boyuna mensuptur. Anadolu’ya Danişmentlilerle birlikte geldiler.

MÖ 4. yüzyılda bugünkü Ordu ilinin ismi Kotyora’dır. Bu ismin Turan kökenli Kut kavmiyle ilgili olması muhtemeldir.
Ksenophon bölgeden geçerken karşılaştığı kavimlerin hiçbiri Yunan değildir.

---
Trabzon / İtalya ticari ilişkileri

Trabzon’da ahiler…

Gümüşhane ve madenleri

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının Trabzon üzerindeki etkileri

(19. Yüzyılda) Rize’nin nüfus yapısı

Samsun, panorama

Giresun

Akçaabat

Doğu Karadeniz’de misyon okulları

---
KTÜ Yayınları, Trabzon, 2007

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder