25 Nisan 2018 Çarşamba

Trabzon Şairleri


Ömer Akbulut - Trabzon Şairleri


Figanî
Maktul İbrahim Paşa için şöyle demiş:
du İbrahim amed beruyi cihan
Yeki putkişan pud diğer putnişan
(İki İbrahim geldi dünyaya, birisi put kırdı, birisi put dikti)

İnsanın belası dilindendir, nihayet asılarak idam edildi.

Figanî her haliyle Nef’i’yi andıran bir şairdi.
Nef’i gibi hicve düşkündü (s. 3-4).

Mehmet Nazmi (Gülşen Şeyhi)

Âlim ve Şair İlmî

Âşık Mehmet Bini Ömerür Rumi

Enveri Sadullah Efendi (1736-2794)

Koseç Ahmet Efendi

Agâh Osman Paşa

Mehmet Salim

Emin Hilmi Efendi

Amiral Ateş Mehmet

Saip Hüseyin Efendi

Medeni Mehmet Efendi

Akif (Hacı Mahmud, Hacı Derviş Ağazade)

Fehmi

Talip

Hacı Mehmet / Fevzi Efendi

Hacı Behçet Efendi (1828-1878)

Maruf Efendi

Hacı İbrahim Cudi Efendi (1863-1926)

Şeyh Yahya Efendi

Semercizade (Hacı Mehmet Kamil Efendi)

Sırrı
Üçüncü Murad zamanında yaşamıştır.

Şakir Paşa

Saniye Hanım (H. 1250-1320)

İsmail Safa (1866-1901)

Naci Alaybeyizade (1851-1920)

Hafız Zühtü Efendi (H. 1226-1292)

Ziver Efendi (H. 1227-1295)

Hafız Remziye Hanım

Halil Nihat Boztepe

Hamamizade İhsan Efendi (1885-1945)
Amasya mahallesinde doğdu.
Trabzon’daki çeşitli okullarda edebiyat, tarih ve İslam tarihi öğretmenliği yaptı. Bir süre Trabzon gazetesinin başyazarlığını yaptı. Seferberlikte İstanbul’daydı (s. 56-57).

Şakir Şevket

Bekir Sıtkı

Hoca Hüsnü Efendi

Ali Naki Efendi

Oflu Bilal Efendi

Mustafa Sıtkı Cansızoğlu

Ahmet Sarim

Yusuf Ziya

Süleyman Sudi

İbrahim Hakkı Bağdatlıoğlu

---
Akbulut, Ömer. (1952) Trabzon Şairleri, Trabzon İlini Kalkındırma Cemiyeti Neşriyatı, Trabzon

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder