25 Nisan 2018 Çarşamba

Karadeniz Kıyı Kentleri


Ünsal Bekdemir - Karadeniz Kıyı Kentleri


1927 yılında toplam nüfusumuzun yaklaşık 2,3 milyonu (% 16,4’ü) kentlerde yaşıyordu.
1950 yılına gelindiğinde kentli nüfus 4,8 milyona (% 18,5) ulaşmıştır.

Türkiye, 1950’den sonra hızlı bir kentleşme sürecine girmiştir.
Kentli nüfus oranı ilk defa 1985 yılında toplam nüfusumuzun yarısını aşmıştır.

Ordu-Hopa arasında kalan bölgede yaşayan insanlar asırlardan beri nispeten dışa kapalıdırlar.

Ordu kenti Boztepe’nin sert kuzey-batı rüzgârlarını engellemesi sayesinde gelişme şansı bulmuştur.

Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 140C’dir.

Kıyı şeridindeki bütün kentler az ya da çok korunaklı bir koyun kenarında bulunur.
Hemen bütün kent merkezleri, bir akarsuyun denize döküldüğü yerde kuruludur.
Coğrafi şartlardan dolayı bütün kıyı kentleri doğu batı ekseninde, kıyıya paralel uzanmaktadır. Gelişimleri de aynı doğrultuda devam etmektedir (s. 34-35).

Kentlerin Fonksiyonel Özellikleri
Yönetim, kültür, sağlık, ulaşım-iletişim, ticaret vs.

(Planlama, belli bir hedef gözetildiğinde düzgün ve anlamlı olabilir. Doğu Karadeniz sahili boyunca sıralanan kentlerin hemen tümünde göze batan plansız yapılaşma, hedefi olmayan ülke manzarasına örnektir)

---

Bekdemir, Ünsal, Karadeniz Kıyı Kentleri, Çizgi Kitabevi, Konya 2007


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder