25 Nisan 2018 Çarşamba

Folklorumuzda Bal


Müjgân Üçer - Folklorumuzda Bal

Balın bozulmadan kalabilmesi, ilaç yapımında kullanımını teşvik etmiş olmalıdır.
Antik Mısır’da bal müshil, merhem başka amaçlarla hazırlanan ilaçların yapımında kullanılıyordu (s. 256). 

İbn Sina El-Kanun Fi't-Tıbb adlı eserinde bal ile yapılan pek çok ilacın tarifini vermiştir. Çörek otu, keten tohumu gibi aktariyelerle bal ve bal mumunu karıştırarak yapılan ilaçları ve hangi hastalıklara karşı kullanıldığını belirtmiştir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı bal ile ilgili olarak şunları yazmış (Marifetname: 55-56):
Nar ve bal kulak ağrısı için,
Kabak ve bal sancı için,
Süt ve bal mide ağrıları ve öksürük için,
Ayva ve bal mide ağrıları ve kuvvet arttırıcı olarak kullanılır (s. 257).

Arılar gül ve papatyaya konmazlar.

Arı sütü, işçi arıların ana arıyı beslemek için ürettikleri bir salgıdır.

Eski Romalılarda yeni evlilerin evlerinin eşiğine bal damlatırlardı. Bal saflığı ve tadı nedeniyle evlilik törenlerini kutsallaştıran bir madde olduğu gibi, evliliğin ilk devresine bal ayı denilmesi de bir gelenek olmuştur (s. 266).

---
Üçer, Müjgân. (1983). “Folklorumuzda Bal,” II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 5. Cilt, (s. 255-270), Ankara


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder