25 Nisan 2018 Çarşamba

Geleneksel Manda Lokumunun Üretim Tekniği


Merve Bircan, Muhammet Dervişoğlu, Fehmi Yazıcı - Geleneksel Manda Lokumunun Üretim Tekniği

Geleneksel manda lokumu; sade lokumun içine manda kaymağı ilavesinden sonra rulo haline getirilen önemli bir şekerleme türüdür. Manda lokumu Türkiye'de Afyon ve Samsun'un Bafra ilçesinde üretilmektedir.

17. yüzyıldan bu yana Osmanlı imparatorluğu toprakları içinde çok aranan önemli bir şekerleme olan lokum, Türk zevki veya Türk tadı anlamına gelen "Turkish Delight", yani anladığımız manada "Türk lokumu" adı ile tanınmaya başlamıştır.
Bafra'da manda lokumu şekerci Faris Yüksel tarafından üretilmeye başlamıştır. Faris Yüksel 1936'da Bafra'da Ticaret Odasının açılması ile lokum imalatının tescilini yaptırmıştır.

---
Bircan, Merve ve Dervişoğlu, Muhammet ve Yazıcı, Fehmi. (2011), “Geleneksel Manda Lokumunun Üretim Tekniği,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 3, s. 347-349, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder