27 Şubat 2018 Salı

Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir örnek Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun


Ali Uzun - Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir Örnek: Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun

Engiz Çayı'nın batısında yer alan yerleşmenin ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur.

Şehirde yaşayanları kırsal kesimde yaşayanlardan ayıran en önemli unsurlardan biri, tatil alışkanlığının olup olmamasıdır.

İnsanlar kırsal yerleşmelerde geçimlerini topraktan ürün alma, hayvancılık ve benzeri faaliyetlerden temin ederken, şehirlerde sanayi, ticaret, hizmet ve benzeri faaliyet kollarından birinden sağlamaktadır.
Köy ile şehir arasında geçiş aşamasını teşkil eden kasabalarda ise, halkın bir kısmı bir taraftan topraktan ürün alma ve hayvan besiciliği ile uğraşırken, bir taraftan da ticaret, hizmet ve imalat gibi şehre özgü faaliyetlerle uğraşabilmektedir (s. 374).

Samsun'a ulaşım kolaylığı yerleşmede ticari faaliyetlerin gelişmesine engel olmaktadır.
Engiz'de idari hizmetlerde çalışanların % 60'ı ihtiyaçlarının önemli bir kısmını Samsun şehrinden karşılamaktadır (s. 377).

…yurt dışında çalışan işçilerin desteği ile kurulan Engiz Süt Fabrikası çalıştırılamamış ve uzun süre boş bekletilmiştir.
2006 yılı içinde bu yapı Belediye hizmet binası olmuştur (s. 384).

Engiz'de esnafın 1/4'ünden fazlası ticaret ve benzeri faaliyetler yanında ikinci bir iş olarak topraktan ürün alma ve hayvancılıkla da uğraşmaktadır (s. 385).

---
Uzun, Ali. (2007), “Kasabadan Şehre Geçiş Sürecine Bir Örnek: Engiz, Ondokuz Mayıs, Samsun,” Geçmişten Geleceğe Samsun, Ed. Cevdet Yılmaz, Cilt: 2, (s. 367-388), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder