27 Şubat 2018 Salı

Samsun’da Bir Kültür Adamı Âşık Obalı


Şahin Köktürk - Samsun’da Bir Kültür Adamı Âşık Obalı

Âşık Obalı (Mustafa Bilir)

Aşıklık sanatını temsil ve icra eden nice isimler vardır ki, kendilerine sıfat olan şehre şeref olmuşlar, her ne zaman âşık anılacak olsa o şehir, o belde de anılmıştır. Erzurumlu Emrah, Erçişli Emrah, Bayburtlu Zihnî, Kağızmanlı Hıfzı, Everekli Seyranî ve daha birçok âşık bu duruma iyi birer örnektir (s. 1081).

Asıl adı Mustafa Bilir olan Aşık Obalı, 1958 yılında Artvin’in Şavşat ilçesi Oba köyünde doğdu. “Obalı” mahlası köyüne izafetendir. Öğretmen olan babası 1959 yılında öğretmen olarak Samsun’a atanınca Âşık Obalı da bir yaşında iken Samsun’a geldi.
İlk şiirlerini de lise yıllarında kaleme almaya başladı.
Samsun’da özel şirketlerde yöneticilik ve muhasebe müdürlüğü yaptı.
Evli ve iki çocuğu vardır.

Aşık Obalı
Aslım Artvin-Şavşat Oba köyünden
Mart elli sekizde doğup gelmişim
Beşiğim ağaçtan yastığım yünden
Bin türlü çiçeğe değip gelmişim

Bir yaşında idim Samsun’a geldik
Karaba köyünde iki yıl kaldık
Dereköy’ü on üç yıl vatan bildik
Türküyü topraktan sağıp gelmişim

Tezene elimde yıl yetmiş iki
İçimde yer etti şiirin kökü
Sırtıma vurdular aşk denen yükü
Bir çift mavi göze sığıp gelmişim

Yunus’un sesini duydum özümde
Ferhat nice dağlar deldi sazımda
Mahzuni rehberdi gönül gezimde
Vahdet bulutundan yağıp gelmişim
( … )
Sevdikleri ile saf etsin diye
OBALI doğru söz laf etsin diye
Tüm günahlarını affetsin diye
Yaradan’a boyun eğip gelmişim
17.11.2005 - Samsun

Kendi şiirlerini türkü olarak bestelemenin yanında başka şairlerin/âşıkların şiirlerini de bestelemektedir.

2002 yılına kadar olan şiirlerini “Gidelim Artık” (Şubat 2002, Samsun) adıyla kitaplaştır

Şiirlerinde daha çok 8’li, 11 Ti ve son şiirlerinde 14’lü hece veznini kullanır, nazım birimi ise çoğunlukla dörtlüktür.

---
Köktürk, Şahin. (2015), “Samsun’da Bir Kültür Adamı Âşık Obalı,” Geçmişten Günümüze Samsun / Canik ve Değerleri, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 1081-1090), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder