27 Şubat 2018 Salı

Türkiye'de Diller ve Etnik Guruplar


Türkiye'de Diller ve Etnik Guruplar

(Anadolu’ya) milattan önce Hattiler, Luviler, Hurriler, Urartular, Babiller, Lidyalılar, Persler… hâkim olmuş…
Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Araplar, yine bu coğrafyanın etnik şekillenmesinde etkili olmuş halklardır.
Son yüzyıllarda ise Balkanlardan ve Kafkaslardan Çerkez, Gürcü Arnavut, Boşnak, Bulgar, Sırp, Hırvat gibi Türk kökenli olmayan gruplar Türkiye’ye göçmüştür. Bütün bu tarihî ve coğrafi hareketliliklere bağlı olarak Anadolu’da farklı yaşam tarzları, inanış biçimleri ve etnik gruplar bir arada bulunmuş…
---

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder