16 Mart 2018 Cuma

1924 Mübadelesi ile Yunanistan’dan Samsun’a Gelen Muhacirlerin Nakli ve Nakil Sırasında Karşılaşılan Sorunlar


Mehmet Çanlı - 1924 Mübadelesi ile Yunanistan’dan Samsun’a Gelen Muhacirlerin Nakli ve Nakil Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

I. Dünya Savaşı süresince ve sonrasında Anadolu’da, bütün Gayrimüslimler göç etmek zorunda kalmıştır. İtilaf Devletleri, Gayrimüslimlerin Anadolu’dan çıkartılmaması için Ankara Hükümetine baskı yapmışlardır.

Yunanistan’daki Türk ve Müslüman azınlığın Anadolu’ya getirilmesi ve yerleştirilmesi işi için Mübadele İmar ve İskân Vekâleti kurulmuştur.

…vapurlarda yer olmaması ve bir an önce Yunan zulmünden kurtulmak istemeleri göçmenlerin birçoğunu mağdur etmiştir.
“Vapurlardaki izdihamın önü alınabilecek mi?”

…limanlarda beklerken göçmenlerin yanlarında götürmeye çalıştıkları mallara Yunan görevlilerce el konulmuştur. Göçmenler, Türkiye geldiklerinde ise farklı bir durumla karşılaşmışlardır. Dönemin hükümeti, metruk malların nakilden önce tespit edip el koymamıştır. Hatta bazı kimselerin bu malları yağmalamalarına göz yumulmuştur. Diğer taraftan göçmenler, kendilerine verilen hazine mallarından dolayı yerli halkla karşı karşıya bırakılmışlardır.

---
Çanlı, Mehmet. (2017), “1924 Mübadelesi ile Yunanistan’dan Samsun’a Gelen Muhacirlerin Nakli ve Nakil Sırasında Karşılaşılan Sorunlar,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 1207-1212), Samsun


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder