19 Mart 2018 Pazartesi

Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası


Nazmi Polat - Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası

Bir alanın faunasının tespit edilmesi o alanda yaşayan endemik, egzotik ve yerel türlerin saptanmalarının sağlanması açısından oldukça önemlidir.
Samsun ili tatlı sularında yaşayan 19 familya ait 48 tür ve 4 alt tür olmak üzere toplam 52 balık türü tespit edilmiştir.

Samsun ili de 213 km kıyı şeridi, 4.411 ha doğal göl, 17.289 ha baraj gölü, 28.144 ha gölet ve 4.615 ha akarsu yüzeyi ile su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Samsun Tatlı Sularındaki Balık Türleri
REGNUM: Animalia
PHYLUM: Chordata
SUBPHYLUM: Vertebrata (Craniata)
SUPERCLASSIS: Gnathostomata
CLASSIS: Actinopterygii
SUBCLASS IS: Neopterygii
DIVISION: Teleostei
SUBDIVISION: Elopomorpha
ORDER: Anguilliformes
SUBORDER: Anguilloidei
FAMİLYA: Anguillidae
Anguilla anguilla
SUBDIVISION: Euteleostei
SUPERORDER: Ostariophysi
ORDER: Cypriniformes
FAMİLYA: Cyprinidae
Abramis brama
Alburnoides bipunctatus
Barbus tauricus
Blicca bjoerkna
Capoeta sieboldii
Capoeta tinca
Carassius gibelio
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma regium
Cyprinus carpio
Leuciscus cephalus
Petroleuciscus borysthenicus
Pseudorasbora parva
Rhodeus sericeus
Rutilus rutilus
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Vimba vimba
FAMİLYA: Balitoridae
Barbatula eregliensis
Orthrias angorae angorae
Orthrias angorae kosswigi
Orthrias brandti banarescui
FAMİLYA: Cobitidae
Cobitis splendens
ORDER: Siluriformes
FAMİLYA: Siluridae
Silurus glanis
SUPERORDER: Protacanthopterygii
ORDER: Esociformes
FAMİLYA: Esocidae
Esox lucius
ORDER: Salmoniformes
FAMİLYA: Salmonidae
Salmo labrax
Salmo trutta macrostigma
Oncorhynchus mykiss
SUPERORDER: Acanthopterygii
ORDER: Mugiliformes
FAMİLYA: Mugilidae
Uza aurata
Liza ramada
Uza saliens
Mugil cephalus
Mugil soiuy
ORDER: Atheriniformes
SUBORDER: Atherinoidei
FAMİLYA: Atherinidae
Atherina boyeri
ORDER: Cyprinodontiformes
SUBORDER: Cyprinodontoidei
FAMİLYA: Cyprinodontidae
Aphanius danfordii
FAMİLYA: Poecilidae
Gambusia holbrooki
ORDER: Gasterosteiformes
SUBORDER: Gasterosteoidei
FAMİLYA: Gasterosteidae
Gasterosteus aculeatus
SUBORDER: Syngnathoidei
FAMILIA: Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus acus
ORDER: Perciformes
SUBORDER: Percoidei
FAMİLYA: Percidae
Perca fluviatilis
Sander lucioperca
FAMİLYA: Pomatomidae
Pomatomus saltatrix
SUBORDER: Blennioidei
FAMİLYA: Blennidae
Salaria fluviatilis
SUBORDER: Gobioidei
FAMİLYA: Gobiidae
Neogobius constructor
Neogobius fluviatilis
Neogobius gymnotrachelus
Neogobius melanostomus
Pomatoschistus marmoratus
Proterorhinus marmoratus
ORDER: Pleuronectiformes
SUBORDER: Pleuronectoidei
FAMİLYA: Pleuronectidae
Platichthysflesus
FAMİLYA: Soleidae
Pegusa lascaris

1. Anguilla anguilla (Yılan balığı)

2. Abramis brama (Tahta balığı, Çapak balığı)

3. Alburnoides bipunctatus (Noktalı inci balığı)

4. Barbus tauricus (Bıyıklı Balık)

5. Blicca bjoerkna (Tahta balığı)

6. Capoeta sieboldii (Saçaklı siraz balığı)

18. Vimba vimba (Söğüt balığı, Eğrez balığı)

19. Barbatula eregliensis (Çöpçü balığı)

20. Barbatula kossvvigi (Çöpçü balığı)

21. Oxynoemacheilus angroae (Çöpçü balığı)

22. Oxynoemacheilus banarescui (Çöpçü balığı)

23. Cobitis splendens (Kobif)

24. Silurus glanis (Yayın balığı)

25. Salmo labrax (Benekli alabalık)

26. Salmo trutta macrostigma (Dere alası, Dağ alabalığı)

27. Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı)

28. Esox lucius (Turna balığı)

29. Liza aurata (Sarıkulak, Altınbaş kefal)

30. Liza ramada (İnce dudaklı kefal)

31. Liza saliens (İlarya, Mavraki)

32. Mugil cephalus (Has kefal)

33. Mugil soiuy (Rus kefali)

34. Atherina boyeri (Gümüş balığı)

35. Aphanius danfordii (Dişli sazan balığı)

36. Gambusia holbrooki (Sivrisinek balığı)

37. Gasterosteus aculeatus (Dikence balığı)

38. Syngnathus abaster (Deniziğnesi, iğne balığı)

39. Syngnathus acus (Deniziğnesi)

40. Perca fluviatilis (Tatlı su levreği)

41. Sander lucioperca (Sudak, Akbalık)

42. Pomatomus saltatrix (Çinekop, Lüfer)

43. Salaria fluviatilis (Horozbina balığı)

44. Neogobius constructor (Kafkasya nehir kaya balığı)

45. Neogobius fluviatilis (Tatlı su kaya balığı)

46. Neogobius gymnotrachelus (Küçük kaya balığı)

47. Neogobius melanostomus (Kum kaya balığı, Benekli kaya balığı)

48. Pomatoschistus marmoratus (Lekeli hurma kayası balığı)

49. Proterorhinus marmoratus (Tüp burunlu kaya balığı)

50. Pegusa lascaris (Kum dil balığı)

51. Platichthys flesus (Pisi balığı, Dere pisisi)


---
Polat, Nazmi. (2011), “Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s. 299-313, Samsun 2012


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder