19 Mart 2018 Pazartesi

Neyi Şahsına Münhasır Bir Şair Şiirlerinde Kullandığı Metindışı işaretleriyle Neyzen Tevfik Kolaylı


Atiye Gülfer Kaymak - Neyi Şahsına Münhasır Bir Şair Şiirlerinde Kullandığı Metindışı işaretleriyle Neyzen Tevfik Kolaylı

Neyzen Tevfik Kolaylı'nın bazı şiirleri, sebeb-i telifleri olarak görebileceğimiz, oluşum hikâyelerinin anlatıldığı notlar ve okurlarının metni okuma sürecinde zorlandığı yerlerde zuhûr eden dipnotlarla birlikte ilerler.

Neyzen Tevfik'in şiirlerinde var olan bu durumun, daha geniş kesimlerce bilinen bir şeklini Attila ilhan gerçekleştirmiştir. İlhan, şiirleriyle ilgili birtakım notları "Meraklısına Notlar" adı altında toplar. Neyzen Tevfik'ten farklı olarak bunu şiirlerin hemen öncesinde yahut sonrasında değil, kitabın sonunda ayrı bir bölümde, toplu olarak kaleme alır.

…dipnotlar, okurun ve metnin niyetini askıya alarak, bu şiirlerinin yazıldığı dönemden ve yazarının niyetinden bağımsız bir biçimde okunamayacağının işaretlerini sunar.

---
Kaymak, Atiye Gülfer. (2011), “Neyi Şahsına Münhasır Bir Şair Şiirlerinde Kullandığı Metindışı işaretleriyle Neyzen Tevfik Kolaylı,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s. 477-481, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder