19 Mart 2018 Pazartesi

Nüfus Defterlerine Göre Samsun Kazasında Misafir ve Göçmen Nüfus (1834 – 1845)


Rıza Karagöz - Nüfus Defterlerine Göre Samsun Kazasında Misafir ve Göçmen Nüfus (1834 – 1845)

1830’lardan itibaren Canik sancağı dahiline yönelik iç ve dış göçlerde ciddi bir artış söz konusudur. Göçmen nüfusun artışıyla yoğunlaşan nüfus hareketliliği beslenme, barınma, güvenlik ve asayiş gibi ciddi ekonomik ve sosyal problemleri beraberinde getirmiştir.
Samsun sadece yakın çevresinden değil Anadolu’daki vilayetlerden de iç göç almıştır.
1828 - 1829 Savaşı sonucunda Rus işgaline uğrayan Ahıska, Kabartay ve Anapa gibi Kafkas bölgelerinden Samsun’a nüfus göçü gerçekleşmiştir.

1844-45
Canik sancağının merkez kazası, 6 mahalleden oluşan Samsun şehri ile 38 Müslim ve 13 Gayrimüslim köyü kapsamaktaydı. Erkek ve kadın nüfusun eşit olduğu varsayımından hareketle kazada toplam 8.718 Müslim nüfusa karşılık 5.652 Gayrimüslim nüfusun bulunduğunu belirtebiliriz.

---
Karagöz, Rıza, (2017), “Nüfus Defterlerine Göre Samsun Kazasında Misafir ve Göçmen Nüfus (1834 – 1845),” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 1523-1532), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder