19 Mart 2018 Pazartesi

Karadeniz’deki Protestan Rumlar ve Yunanistan’a Göçleri


Elçin Macar - Karadeniz’deki Protestan Rumlar ve Yunanistan’a Göçleri

1815’ten itibaren ulaşım ve haberleşmede sağlanan rahatlığın ertesinde, Doğu’ya yönelik Protestan misyoner faaliyetlerinde artış dikkat çeker.

Anadolu’ya ilk gelen Amerikalı misyonerler, Parson ve Fisk, 1820’de İzmir’e yerleşirler. İstanbul’a ilk gelen Amerikalı misyoner ise Goodell’dir ve ABD’nin Osmanlı nezdindeki ilk diplomatik temsilcisi David Porter ile birlikte 1831’de şehre gelir.

Anadolu’da Rumluk ile Ortodoksluk ilişkisinin kimlik açısından iç içe geçmiş olması, Protestanların başarısının önündeki en önemli engeldi.
Misyonerlerin üstten bakan, uygarlık ve aydınlık getirme iddiasını belli eden üslûpları, Oryantalist bakış açıları, tepki çekiyordu.

Doğu kiliselerinin sert direnişi, misyonerlere geri adım attırdı. 1843’te, Rufus Anderson, merkeze, Türkiye misyonunun Rum kısmının görevini sona erdirmeyi tavsiye etmeye karar verdi.
1850’de İngiltere Büyükelçisi Lord Stratford Canning’in sayesinde, Sultan Abdülmecit Protestanları bir millet olarak tanıdı.

Karadeniz bölgesindeki gelişmenin kaynağında ise, Bebek’teki teoloji seminerinin 1865’te Merzifon’a taşınması yatar. Merzifon, Karadeniz bölgesindeki misyonerliğin başkentiydi ve başında, Ermenice ve Rumcaya mükemmel derecede hakim olan Edward Riggs vardı.

II. Meşrutiyet ile kısa sürecek bir eşitlik havası doğmuştu. 1913’te Ordu’nun pastörü Pandelis Philadelphevs şöyle söylüyordu: “25 yıldır Ordu’dayım. Beş yıl öncesine kadar, taşlanmadan veya küfür işitmeden şu sokaktan geçemezdik.

Karma Mübadele Komisyonu, 16 Ağustos 1924’teki 65. oturumunda, Türkiye’deki Katolik ve Protestan Rumları mübadele dışı bıraktı.
Venizelos’un daveti üzerine, 1924’te İzmir Kız Koleji Atina’ya, Merzifon’daki Anatolia Koleji de Selanik’e yerleşti, günümüzde de eğitimlerine devam ediyorlar (s. 638).

---
Macar, Elçin. (2017), “Karadeniz’deki Protestan Rumlar ve Yunanistan’a Göçleri,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 1, (s. 635-640), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder