19 Mart 2018 Pazartesi

Samsun'da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yerel Basın Üzerinden Bir Analiz


Ahmet Mutlu - Samsun'da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yerel Basın Üzerinden Bir Analiz

Kent kültürü ve kentlilik bilinciyle ilgili sorunlar, özellikle bir kente dışarıdan gelenlerin o kente uyum sağlamaları ve kentte yaşama alışkanlığı kazanmalarıyla ilgili sorunları ifade eder.

…kırdan kente gelen bireyin kentlileşme sürecindeki değişimi, genel olarak iki boyuta indirgenmektedir: (1) Ekonomik boyutlu değişim; (2) Sosyal boyutlu değişim… (s. 398).

Kentlerde yaşayan insanların kendilerini kente ait hissetmeleri ve kentle duygusal ve sosyal bağlar kurmaları, kentlileşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Kentler büyüdükçe kültürel farklılıklar artmakta ve belirginleşmekte ve buna bağlı olarak da sosyal uçurumların derinliği görünür bir hal almaktadır (s. 400).

Arena, Denge, Ekip, Haber, Halk ve Olay gazetelerinde Ocak-Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılan taramada konuyla ilgili toplam 134 adet derleme yapılmıştır.
…sonuçlara göre Samsun'daki yerel gazetelerde kentlilik konusunda en çok (% 58) "siyasal tutum ve davranışlarda ilgili haberler yer almaktadır. Bunu (% 17) "estetik tutum ve davranışlarda ilgili haberler izlemektedir. Ekonomik tutum ve davranışlar (% 10) ve sosyal tutum ve davranışlarla (%12) ilgili haberlerin oranı birbirine yakındır (s. 404.

Samsun'un tarihsel önemi ve kültürel zenginliği çerçevesinde değerlendirildiğinde, mevcut kentlilik bilinci düşüktür.

---
Mutlu, Ahmet. (2011), “Samsun'da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yerel Basın Üzerinden Bir Analiz,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 397-407, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder