19 Mart 2018 Pazartesi

İç Göçler Sonucu hayat tarzında Meydana Gelen Değişimler


Ali Acar - İç Göçler Sonucu hayat tarzında Meydana Gelen Değişimler

…toplum yapısıyla beraber aile yapısının değişmesinde etkili olan faktörlerden birisi de iç ve dış göçlerdir. En büyük etki yoksulluk, uyumsuzluk, aile içi şiddet ve eğitim üzerinde olmaktadır.

Bir kişinin uyumu, kendisi ile sosyal çevresi arasında normal bir ilişki kurabildiği oranda sağlıklıdır.
…şehirlere hızlı bir şekilde göç eden nüfus, ekonomik bakımdan yoksullaşırken, aile ve toplum değerleri bakımından şehir değerleriyle, kırsal kesimden taşıdıkları değerler arasında bocalamıştır (s. 948).

Göç, şehirlerde, kadınların ev dışında çalışmasını zorunlu kılmıştır. Bu durum, aile içerisindeki sisteme yansımış, erkek evin mutlak hâkimi olmaktan çıkmıştır.

Aile toplumun en küçük organize olmuş bir sosyal birimidir. Organizasyon, belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere iki veya daha fazla kişinin çabalarını bilinçli olarak birleştirmeleriyle ortaya çıkan işbirliği sistemidir.

---
Acar, Ali. (2017), “İç Göçler Sonucu hayat tarzında Meydana Gelen Değişimler,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 947-957), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder