19 Mart 2018 Pazartesi

Yoksulluk ve İç Göç Araştırmaları Bağlamında Doğu Karadeniz İncelemesi


Fatma Okur Çakıcı - Yoksulluk ve İç Göç Araştırmaları Bağlamında Doğu Karadeniz İncelemesi

1923-1950 arası dönemde az ölçüde, evlilikler, tayine bağlı ve okul gibi sebeplerle bir göç hareketi yaşanmıştır…
1960 ile 1980 yılları arası dönemde kent nüfusu giderek artış göstermiştir.
1980 sonrası dönemde ise, kentsel nüfus kırsal alana göre daha da artmıştır.

Türkiye’de kırsal yoksulluğun yoğun olarak görülmesinin sebebi, kırsal nüfusun büyük oranda gelirini tarımdan elde etmesi ve tarımdan sağlanan gelirin güvenirliliğinin düşük olması nedeni ile kırsal alanda kentsel alana göre daha şiddetli olmasıdır.
---
Çakıcı, Fatma Okur. (2017), “Yoksulluk ve İç Göç Araştırmaları Bağlamında Doğu Karadeniz İncelemesi,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 3, (s. 1859-1868), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder