19 Mart 2018 Pazartesi

Samsun'un Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yapısının Analizi


Sadi Subaşı - Samsun'un Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yapısının Analizi

Samsun'un 1927 ile 2009 yılları arasındaki nüfus değişim grafikleri incelendiğinde ise, zaman içinde nüfusunun arttığı ancak bu artışa rağmen Türkiye nüfus ortalamasındaki yüzdesinin düştüğünü görürüz.

1960-1980 arası Samsun'un hızlı bir şekilde İmara açıldığı dönemlerdir. Çıkar İlişkileri ve getirim hesapları İle tam bir imar katliamına uğrayan Samsun, kısa sürede plansız ve estetikten uzak bir yapılaşma İle taş yığınına dönmüştür.

Muzaffer önder döneminde, kentin Atakum tarafına doğru gelişmesine öncelik verilmiştir. Bu doğru karar sonucu, bugün Atakum bölgesinde çok daha düzenli ve planlı yepyeni bir Samsun doğmuştur.

Samsunluyu yeniden denizine kavuşturan sahil düzenlemeleri,
Atatürk Bulvarı'nın deniz tarafının temizlenmesi, yeni peyzaj alanlarının yaratılması,
Batı Park'ın yeniden düzenlenmesi,
Amisos Tepesi ile arasına teleferik yapımı,
Halkın kullanımı için yapılan plajlar,
Çocuklara yönelik eğlence mekânları, (s. 806)

Barajlardan beslenecek Çarşamba ve Bafra Ovaları sulama projeleri, her dönem siyasilerin oy avcılığı için birer yem olmaktan öteye geçemez…

Samsun'un 2004 de çıkan "Teşvik Yasası" kapsamına alınacağı Samsunlu siyasetçiler tarafından müjdelense de verilen sözler ne yazık ki tutulmamıştır.

Samsun'a en azından tarımsal sanayi yatırımları için teşvik olanakları sağlansaydı Samsun bugünkü gerileme sürecinden çıkmış olurdu (s. 808).

Samsun eğer verimli ovalarını değerlendiremez ve sanayi yatırımlarını çekemezse, gelecek adına çok şeyler beklemeye imkân yoktur.

Samsun sahip olduğu 957.000 hektar yüzölçümünün % 47,1’i yani 451.176 hektarı tarıma uygun alanlardır. Böylesine verimli topraklara sahip Samsun'un değerlendiremediği bir konuda sebze ve meyve üretiminin henüz sanayileşememesidir.
Samsun'un sahip olduğu sebze ekim alanı 74.387 hektar ile Türkiye toplamının % 9'unu oluşturmaktadır.

---
Subaşı, Sadi. (2011), “Samsun'un Sosyal, Siyasi ve Ekonomik Yapısının Analizi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 805-813, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder