19 Mart 2018 Pazartesi

Samsun’dan Kocaeli’ye Göç Eden Ailelerin Doğum ve Doğum Sonrası İnanışları


Deniz Beyaz - Samsun’dan Kocaeli’ye Göç Eden Ailelerin Doğum ve Doğum Sonrası İnanışları

Göç değişik açılardan sınıflandırılmaktadır:
• Amaç açısından; Ekonomik Göç –Ekonomik Olmayan Göç
• Göçü tetikleyen etmenler açısından; Gönüllü Göç-Gönülsüz Göç
• Süresi açısından; Geçici Göç – Sürekli Göç
• Son yerleşim yeri açısından, Transit Göç- Yerleşik Göç
• Yasal Statü açısından, Yasal Göç- Kaçak Göç
• Göç edenin niteliği açısından, Vasıflı (Beyin) Göçü – Vasıfsız Göç (s. 841).

Büyük İmparatorluklar, büyük kentlerin tarihinde hep bir göç hikâyesi vardır. Orta Asya’dan Anadolu topraklarına gelerek cihan devletleri kuran Türkler de olduğu gibi.

Kocaeli’nde yaklaşık 30.000 kadar Samsunlu yaşamaktadır.

Doğum ile artık çift bir aile olur. Özellikle kadın için yeni bir statü olan annelik başlar.
Eski Türk geleneklerinde çocuğun olmaması büyük talihsizlik olarak sayılırdı.

Anket Verileri
1. İki kırkı çıkmamış kadın ve bebekler birbiriyle karşılaştırılmaz.
2. Loğusa kadın düğüne gitmez. Giderse anne ya da bebek basık olur.
3. Loğusa kadın cenazeye giderse bebeği basık olur.
4. Kırkı çıkmamış çocuğun bezleri akşam dışarıda bırakılmaz. Bırakılırsa çocuk ağlangaç olur.
5. Erkek bebeğin kesilen göbeği malcı olması için ahıra kız bebeğin mutfakçı olması için mutfağa atılır.
6. Loğusa kadın bir eve misafir olduğunda orada yedirilir, içirilir ya da ona yumurta verilir. Nazar değmemesi için yüzüne un veya tencere karası sürülür.
7. Loğusa kadın dışarı çıkmak zorunda kalırsa yanına bir parça ekmek ve bir parça kömür alır bebeği koruması için kundağa konur.
8. Bebeğin ağzı çok akarsa dayısını çorabı ile ağzı silinir.
9. Eve tartılmamış et gelirse bebek basık olmasın diye ete bastırılır.
10. Bebek kırklanırken kırk adet küçük taş ve kırk kaşık su konur. Bu suya üç İhlas bir Fatiha suresi okunup üflenir (s. 844).

• Lohusa kadın tek başına dışarı çıkamaz.
• Bebek gece uyurken yalnız bırakılmaz bırakılacaksa başına Kuran-ı Kerim konur.
• Adetli kadın bebeğe bakamaz ya da kucağına alamaz.
• Bebeğin kırkı çıkmadan aynaya baktırılmaz uğursuzluktur.
• Bebeği yıkayınca emzirmeden uyutmak gerekir yoksa ömrü boyunca arabaya binince midesi bulanır (s. 845).

Adet, gelenek ve görenekler modern çağ karşısında ayakta durmakta zorlanıyorlar. Artık kendi adetlerimizin yerine Batı kökenli adetler uygulanmaya başladı.
Adetlerin yozlaşması tüketim toplumunun bir sonucu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hastane odalarının süslenmesi, doğum fotoğrafçılığı, ikramların hazırlanması vb. bir hizmet sektörünün doğmasına neden olmuştur.
---
Beyaz, Deniz. (2017), “Samsun’dan Kocaeli’ye Göç Eden Ailelerin Doğum ve Doğum Sonrası İnanışları,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 841-846), Samsun


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder