19 Mart 2018 Pazartesi

Popüler Dini Yönelim; Samsun İl Merkezi Örneğinde Bir Analiz


Yakup Coştu - Popüler Dini Yönelim; Samsun İl Merkezi Örneğinde Bir Analiz

Dini tutumun, doğrudan doğruya, bizzat kendisinin ölçülebilmesi mümkün değildir.
Bu nedenle de, dini davranışı belirleyici birer unsur olarak dini tutumların ölçülmesi göreceli olarak mümkün olabilmektedir.

Dindarlık, bireyin belli bir dine yönelik sahip olduğu inanç ve bilgi düzeyine göre geliştirdiği özgül tutum ve davranışlarının somutlaşması durumudur (s. 306).

Popüler dini yönelimden kastedilen ise, yönelim objesinin kaynağının çoğunlukla toplumun alışılagelen dini /mistik tarzı ritüellerinden oluşmasıdır.

Kadınların erkeklere oranla psikolojik olarak daha duygusal ve daha duyarlı oluşları onların popüler dini tutumlara yoğun bir ilgi göstermelerine neden olabilmektedir.

Dini toplumsallaşma kanalları: aile, eğitim, toplumsal çevre ve kitle iletişim araçları

---
Coştu, Yakup. (2011), “Popüler Dini Yönelim; Samsun İl Merkezi Örneğinde Bir Analiz,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 305-318, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder