16 Mart 2018 Cuma

Aile irşat Bürolarına Yöneltilen Soru ve Sorunlar Işığında Ailelerin Dini Sorunları Çözüm Önerileri Samsun İli Örneği


Havva Aslan - Aile irşat Bürolarına Yöneltilen Soru ve Sorunlar Işığında Ailelerin Dini Sorunları Çözüm Önerileri Samsun İli Örneği

…ailelerin korunması ve aile problemleri konusunda talep ece" ere dini aydınlatma ve danışmanlık yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Nisan 2002 tarih ve 199 say oluru ile il müftülükleri bünyesinde kurum içi danışma birimi olarak "Aile İrşat ve Rehberlik Büroları" kurulmuştur.
…tarafımıza yöneltilen soru ve sorular 600'ün üzerindedir.

Evliliklerin yıkılışının en önemli sebeplerinden birisi hatta ilki eşlerin birbirlerini aldatmasıdır.
…büromuza yöneltilen soru ve sorunlardan 187'si eşlerin birbirlerini aldatmasıyla ilgilidir.

Erkeğin aldatmasıyla ilgili birimimize gelen 171 sorudan 90 tanesinin evlilikleri boşanmayla sonuçlanmış geride kalan 81 aldatma vakasının 65 inde kadın yuvasının yıkılmasını istemediğinden eşinin bir gün eve dönmesini sabırla beklemiş ve eşi döndüğünde de yaşadığı kırgınlığa rağmen yine de eşini evine kabul etmiştir.

…sorulardan 175'i alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı sonucu ailelerin dağıldığı konusuyla ilgilidir. Görüldüğü gibi eşlerinin birbirlerini aldatmasından sonra boşanma konusunda ikinci büyük sorun alkol, kumar ve madde bağımlılığıdır.

Şiddetin sebeplerine baktığımız zaman;
1) Ekonomik sebepler ön plana çıkıyor. Erkeğin yeterince kazanamaması ve kadının bunu sürekli dillendirmesi.
2) Sarhoş kocanın dayağı,
3) Kocanın evlilikten bir müddet sonra eşini istememesi,

(Ensest) 4 yılda bu konuda almış olduğum 21 soru var. Bu 21 sorunun 12 tanesi Samsun ilinin aynı ilçesindendir.

---
Aslan, Havva. (2011), “Aile irşat Bürolarına Yöneltilen Soru ve Sorunlar Işığında Ailelerin Dini Sorunları Çözüm Önerileri Samsun İli Örneği,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 333-338, Samsun 2012


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder