19 Mart 2018 Pazartesi

Necati Demir, Trabzon ve Yöresinde Serenderler


Necati Demir - Trabzon ve Yöresinde Serenderler

Kelime, Türkçe seren direği kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Anabasis' teki bilgilere göre Onbinler, Trabzon'dan batıya giderken bugünkü Giresun ile Ordu arasında Massagetler'e rastlarlar. Massagetler İskitlerin bir kolu olup birkaç grubu kapsamaktadır (Abdulhalık Atbayev, "Massagetler Hakkında Eski Kaynaklar", Türkler, C. 1, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002, s. 632.). Strabon, onların bir bölümünün Hazar Denizi'nin doğusunda yaşadıklarını bildirmektedir. Bizans kaynaklarında ise onların Türk olduğu kayıtlıdır (A. Zeki Velidî Togan, Umumî Türk Tarihine Giriş, Enderun Kitabevi yay., İstanbul 1981, s. 23, 409-410).

(Serender diye geçiyor bu ev eklentisinin ismi, fakat yörede buna nalya deniyor)

---
Demir, Necati. (2004), “Trabzon ve Yöresinde Serenderler,” Erdem Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 41, (s. 99-118)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder