16 Mart 2018 Cuma

Ağız Araştırmaları ve Folklor


Zeynep Korkmaz - Ağız Araştırmaları ve Folklor

Ağız araştırmaları, Türk dilinin yüzyıllardır yazı dilinden ayrı olarak, sözlü kaynaklarda, yani halk ağızlarında süregelen dil değerlerini bilimsel ölçülerle ortaya koyma amacına dayanan çalışmalardır.

Wilhelm von Humboldt'un belirttiği üzere dil bir ulusun manevi gücünün eseridir. Onun ruhunun dış görünüşüdür. Bir ulusun dili ruhudur, ruhu da dilidir.

---
Korkmaz, Zeynep. (1973), “Ağız Araştırmaları ve Folklor,” 1. Uluslararası Türk Folklor Semineri, Bildiriler Kitabı, (s. 126-130), Ankara 1974

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder