19 Mart 2018 Pazartesi

Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü


Cafer Özdemir - Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü

Samsun ili Atakum ilçesine bağlı mübadil köyü olan Kurugökçe Köyü, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra mübadele çerçevesinde Yunanistan’dan göç etmiş Türklere ev sahipliği yapmıştır.

Mübadele esasları çerçevesinde Yunanistan’ın Selânik ilinin Sarışaban kazasının Karacaova Köyü’ndeki Türkler 1924 yılında bu köye yerleşmişlerdir. Bu köyde yer alan Rumlar ise Yunanistan’a göç etmişlerdir.

Öcal Oğuz, kültürel belleğin oluşup geliştiği, kültürel üretimlerin nesilden nesile aktarılıp yaşatıldığı mekânların terk edilmesinin, kültürü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını belirtir (Öcal Oğuz, Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara 2009, Geleneksel Yayıncılık, s. 97).

---
Özdemir, Cafer. (2017). “Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 927-936), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder