16 Mart 2018 Cuma

2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Samsun İlinin Sosyolojik Çözümlemesi


Adem Sağır, Erkan Dikici - 2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Samsun İlinin Sosyolojik Çözümlemesi

Bu çözümlemede kullanılan temel değerler ise "nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı, cinsiyete göre dağılımı, nüfusun medeni duruma göre dağılımı" göstergelerinden oluşmuştur.

Demografi: Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Nüfusun coğrafyası veya nüfusbilim olarak da tanımlanır.
…insan topluluklarının ve onların çoğalmalarıyla azalmalarının, göç, doğurganlık ve ölüm oranlarındaki değişen kalıplara ve cinsiyet oranı, bağımlılık oranı ve yaş yapısı türünden özelliklere göre incelenmesini anlatan bir terim olarak tanımlanmaktadır (s. 735).

Samsun İl Nüfus Durumu

Toplam
Erkek
Kadın
Türkiye
56.222.356
28.308.856
27.913.500
Samsun
816.576
404.583
411.993

Vezirköprü, Türkiye'de en fazla köye sahip ilçe olup, bu bağlamda nüfusun çoğunun kırsal kesimde toplandığı ilçedir.

İsmail Tufan başkanlığında yürütülen araştırmanın sonucuna göre en uzun ömürlü insanların Karadeniz Bölgesi'nde, en kısa ömürlülerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, en zengin yaşlıların da Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşadığı belirlendi. Araştırmada Türk erkeğinin ortalama ömrünün 64, Türk kadınının ise 68 olduğu ortaya çıktı (s. 740).

Samsun'un nüfus yapısının en önemli özelliklerinden birisi de genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması görülmüştür. Özellikle doğurganlık oranının oldukça yüksek olduğu şehirde, bu yaş grubunun gelişimi ve büyük ilçelerde toplandığı görülmüştür. Bu anlamda ilkadım, Atakum ve Canik ilçelerinin Samsun'un nüfusunun toplandığı en önemli ilçelerdir.

---
Sağır, Adem ve Dikici, Erkan. (2011), “2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Samsun İlinin Sosyolojik Çözümlemesi,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 733-752, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder