18 Mart 2018 Pazar

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Horonlarda Kadın


Şengül Altun - Doğu Karadeniz Bölgesindeki Horonlarda Kadın

Karadeniz kıyısının hemen gerisinden başlayıp duvar gibi yükselen, geçit vermeyen sıradağlar (…) yakın döneme kadar insanların birbirleriyle bağlantı kurmasını engellemiştir.
 …bütün yerleşim birimlerinde kültürel bakımdan kendine özgü ve kapalı bir yapı oluşmasını sağlamıştır.

…toplumsal cinsiyet, cinsel kimliklerin inşa sürecini ve aralarındaki ilişkinin toplumsal ve kültürel olduğuna işaret etmektedir.
Toplumsal Cinsiyetin şekillenmesinde; yaşanılan coğrafyanın, tarihin, geçmişin etkisi en belirleyici kavramlardandır (s. 148).

Karadeniz’de kadını, horonlarda kadını anlamaya ve anlatmaya çalıştım.
Kadınlar evde ve ev dışında yani yeniden üretim ve üretim sürecinde en önemli aktörler olmalarına rağmen, karar alma aşamasında söz sahibi değildirler. Ataerkil yapının bu bölgelerde de yaşamı şekillendirdiğini söz hakkının erkeklerde ve yaşça büyük kadınlarda olduğunu söyleyebiliriz (s. 155). (demek ki doğu Karadeniz’de aile içi karar süreçlerini anlatmaya çalışırken “ataerkil” yapının hâkimiyetinden söz etmek doğru değil, ama ısrarla bu gevezelikte ısrar ediliyor)

---
Altun, Şengül. (2015), “Doğu Karadeniz Bölgesindeki Horonlarda Kadın,” ODTÜ THBT Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü Sempozyumu (Ankara, 20-22 Mart 2015), Bildirileri, Ürün Yayınları, Ankara 2017

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder