19 Mart 2018 Pazartesi

Hacı Bektaş Veli Düşünce Sisteminde Gelişen Samsun Yöresi İnanç Merkezleri


Gıyasettin Aytaş - Hacı Bektaş Veli Düşünce Sisteminde Gelişen Samsun Yöresi İnanç Merkezleri

Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Gümüşhane, Giresun gibi coğrafyalarda Çepni Kültürü ve Güvenç Abdal Ocağı yoğun olarak görünmesine rağmen Samsun Aleviliği, gerek ocak gerekse de kültür yapısı bakımından daha dağınık ve karmaşık bir özellik göstermektedir.

16. yüzyıla ilişkin Osmanlı belgelerini incelediğimizde kırsal kesimdeki nüfusun çoğunluğunun Alevi ve Bektaşi nitelikli olduğu görülmektedir.

Önceleri, Hz. Ali soyundan gelenler için Alevi sözcüğü, 19. yüzyıldan başlayarak Hz. Ali'ye bağlı olanlar anlamında kullanılmaya başlandı.
Alevilik daha ziyade sözlü kültüre dayalı olup, eski Türk gelenek ve göreneklerinin canlı bir şekilde yaşatılması sürecinde ortaya çıkar.

XIII. yüzyıldan itibaren Hacı Bektaş Veli düşünce sistemi içerisinde gelişen Alevilik inanç sistemi, Anadolu'da hızla yayılmaya başlamıştır. Bu süreçte Horasan Erenleri olarak anılan eren, evliya ve dervişler, Anadolu Aleviliğinin temel özneleri olarak karşımıza çıkarlar.

Hacı Bektaş Veli, Horasandan göç ederek Sulucakaraöyük'e yerleşmiş ve burada bir dergâhını kurarak dervişler yetiştirmiştir.
Türkmen toplulukları, etraflarında toplandıkları ocak erenleri ile birlikte hareket etmişler (…) Kendisi etrafına toplanan Türkmen topluluklarına her bakımdan önderlik yapan Hubyar Sultan ocağı talipleri başta Tokat olmak üzere Amasya, Çorum, Sivas, Yozgat, Samsun, Manisa'da yerleşmişlerdir.

Güvenç Abdal da Hubyar Sultan gibi bir ocağın kurucusudur.
Karadeniz bölgesindeki Alevî topluluklarının yoğunluklu olarak Güvenç Abdal ocağına bağılı oldukları görülmektedir.
Pir Sultan Abdal, 16. yüzyılda Sivas-Yıldızeli-Banaz'da devlete isyan ettiği gerekçesiyle Hızır Paşa tarafından yakalanmış ve idam edilmiştir. Anadolu'da en yaygın ocaklardan biri Kabul edilen Pir Sultan Abdal Ocağı'nın doğudaki ucu Tunceli-Pülümür-Hacılı Köyü'ne kadar uzanmaktadır.
Elde edilen bilgilere göre Şeyh Hasanhanlılar, Sivas-Yozgat-Amasya-Samsun-Çorum gibi illere yerleştikleri tespit edilmektedir. Samsun-Lâdik-Karapınar Köyü, Vezirköprü'de Şeyh Hasan'a bağlı taliplerin yerleştikleri bilinmektedir.

Samsun'da köylerin ocak yapısı ve geleneklerine baktığımızda karşımızda birçok farklı ocak çıkmaktadır. Bu ocaklar; Ali Baba Ocağı, Hubyar Ocağı, Gündoğan Ocağı, Kaimoğlu Ocağı, Gündoğdu Ocağı (Kalkancılar), Ateşoğlu Ocağı, Sünnetçi Ocağı, Keçeci Ocağı, Pir Sultan Ocağı, Güvenç Abdal Ocağı, Zeynel Abidin Ocağı, Pircan Oğlu Ocağı gibi…

---
Aytaş, Gıyasettin. (2011), “Hacı Bektaş Veli Düşünce Sisteminde Gelişen Samsun Yöresi İnanç Merkezleri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 557-561, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder