19 Mart 2018 Pazartesi

Giresun İlinin Türkiye Göç Hareketliliği İçerisindeki Yeri


Ünsal Bekdemir ve Fatih Muhammet Köse - Giresun İlinin Türkiye Göç Hareketliliği İçerisindeki Yeri

1878 öncesinde Osmanlı Devletinin önemli bir liman kenti olan Batum, bu dönemde Doğu Karadeniz’in başta gelen ticaret merkezi durumunda idi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda imzalanan Ayestefanos ve Berlin antlaşmaları ile Batum’un Ruslara bırakılması, Doğu Karadeniz ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.
1917 Bolşevik İhtilali sonucunda (…) Doğu Karadeniz halkının karşı sahille ilişkisi tamamen kesilmiştir.
…nüfus mübadelesi antlaşmasına göre (…) Giresun’daki Rumlar Yunanistan’a gönderildiler. Bunların yerine Yunanistan’dan Türk göçmenler getirildi. Bu göçmenlerin büyük çoğunluğu Şebinkarahisar’a yerleştirilmişlerdir.

Giresun ilinin Türkiye göç hareketliliği içerisindeki yerine baktığımızda, 2000 yılına kadar hemen daima Türkiye’de net göç veren iller arasında yer aldığını, çoğu zaman da ilk sıralarda olduğunu görüyoruz.
Yörede gurbetçilik-geçici iş gücü göçü birbirinin devamı, birbirini bütünleyen tarihî bir olgu olarak tanımlanır. Temelde ekonomik nedenlere dayanan bu göç hareketi, Giresun’da sanayi ve istihdam olanaklarının yeterli olmadığının da bir göstergesidir.

Giresun’dan olan göçün genel yönü Marmara bölgesine, özellikle de İstanbul’a doğrudur.

(2015) Türkiye’de Giresun ili doğumlu nüfusun toplam sayısı 1 107 232 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun yaklaşık 380 298’i Giresun ilinde, geriye kalan 726 934’ü başta İstanbul (495 731), Kocaeli (57 536), Bursa (36 389), Ankara (22 031) olmak üzere başka bir illerde yaşamını sürdürmektedir.

…göç eden nüfusun (…) göç etme nedeni: % 23,7 ile iş arama-bulma nedeni ilk sırada gelmektedir. İkincisi ise hane fertlerinden birine bağlı göçtür (% 22,8).

Fındığın hasat dönemi olan Ağustos ayında Giresun’a özellikle yurdun doğu ve güneydoğu kesiminden fındık toplamak için mevsimlik işçiler gelmektedir.

---
Bekdemir, Ünsal ve Köse, Fatih Muhammet. (2017), “Giresun İlinin Türkiye Göç Hareketliliği İçerisindeki Yeri,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 937-946), Samsun


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder