19 Mart 2018 Pazartesi

Samsunluların Türkiye’de İllere Göre Dağılışı (2007-2015)


Hasan Dinçer, Halil İbrahim Zeybek, Muhammet Bahadır - Samsunluların Türkiye’de İllere Göre Dağılışı (2007-2015)

Samsun’a kayıtlı nüfus 2015 yılında 1.902.575’e yükselmiştir. 2015 yılı itibarıyla 857.334 Samsunlu il dışında yaşmaktadır.

2015 yılında Samsun ilçeleri arasında kayıtlı nüfusu en fazla olan Bafra (252.165) ve en az olan ise Yakakent (28.004)’tir.
Samsun şehrinden uzaklaştıkça il dışında yaşayan nüfusta artış olduğu görülmektedir. İl dışında yaşayanların oranı en fazla olan Ladik (%65,83)’tir. Ladik ilçesini sırasıyla Havza (%65,36), Yakakent (%64,59), Alaçam (%59,31) ve Vezirköprü (%51,39) takip etmektedir.
Samsun’dan göç etmiş Samsunlular özellikle Marmara Bölgesi illerinde yaşamaktadırlar. Ankara, İzmir, Amasya gibi illerde de önemli miktarda Samsunlu ikamet etmektedir.

---
Dinçer, Hasan ve Zeybek, Halil İbrahim ve Bahadır, Muhammet. (2017), “Samsunluların Türkiye’de İllere Göre Dağılışı (2007-2015),” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 877-886), Samsun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder