19 Mart 2018 Pazartesi

Samsun'da Tiyatronun Yeri


Cem Kaynar - Samsun'da Tiyatronun Yeri

Samsun'da tiyatro yaşamı bazı Ermeni gençlerinin, Batı dillerinden Ermeniceye çevirdikleri oyunları, amatör müsamerelerde oynamalarıyla başlar.

1870 Osmanlı Tiyatrosu için çok önemli bir tarihtir. Sadrazam Âli Paşa'nın desteğiyle Güllü Agop, on yıl içinde Türkçe komedya, dram, tragedya ve vodvil oynamak tekelini eline geçirmiştir.

Samsun'da tiyatronun gelişmesi ve tiyatrocuların yetişmesinde önemli rol oynayanlardan biri de İstanbul'dan Samsun'a gelen Tomas Fasulyeciyan'dır. Tomas Fasulyeciyan 1843'te İstanbul'da doğar. 1858'de Ermeni Mektebi'ndeki temsillere katılır, buradan Beyoğlu'ndaki Şark Tiyatrosu'na geçer. İzmir'de evlenir, karısı Madam Bayzar Fasulyeciyan'ı da sahneye çıkarır. Tomas Fasulyeciyan, 1888'de Samsun'a gelir ve Samsun'da Osmanlı Ermeni Tiyatrosu'nu kurar.

Nurgiyan Efendi, 1910'da Samsun'da Türk ve Ermeni gençlerinden oluşan bir topluluk kurar, Meşrutiyet Tiyatrosu'nda temsiller verir.

1960'lı yıllarda Samsun'da tiyatro altın yıllarını yaşar. Bir tanesi döner akşamlı olmak üzere 4 sahneye sahip olan Samsun'da Oda Tiyatrosu'nun temelleri atılır.

---
Kaynar, Cem. (2011), “Samsun'da Tiyatronun Yeri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 533-538, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder