19 Mart 2018 Pazartesi

İstanbul'un Manevi Fatihi Kavaklı Akşemseddin ve Şiirleri


Mustafa Güneş - İstanbul'un Manevi Fatihi Kavaklı Akşemseddin ve Şiirleri

Hamza Efendi'nin oğlu olarak 792/ 1389/ 1390'da Şam (Dımışk)'da doğdu…
Asıl adı Şemseddin Muhammed olan Akşemseddin'in adı kaynaklarda Muhammed bin Hamza şeklinde geçer.
Akşemseddin, yedi yaşında iken babası ile birlikte Anadolu'ya gelerek bugün Samsun iline bağlı Kavak ilçesine yerleşti (799 /1396-97). Babası Şeyh Hamza'nın mezarı burada bulunmaktadır (Enîsî,l02b).
…hocası Hacı Bayram-ı Velî tarafından kendisinde Akşemseddin ve Akşeyh unvanlarının verildiği rivayet edilir. Ayrıca az yeme, az uyuma ve az konuşma gibi özellikleri sebebiyle yüzünün beyazlaştığı bilinir…

Rivayet olunur ki defnedildiği gece, kabrine sırtlan adı verilen bir kurt geldi. Mübarek kabrini açtı ve mübarek bedenini (cesedini) yemek istedi. Şeyh Hamza, elini yattığı yerden çıkardı; kurdu yakalayarak boğazından tutup öldürdü. Ertesi sabah kabri ziyarete gelenler, Şeyh Hamza'nın cesedini bu vaziyette (eli kabrin dışında) buldular. Kurdu oradan kaldırarak Şeyh Hamza'nın elini tabutun içine koydular. Şeyh Hamza'nın eli, tabutun içinden tekrar dışarı çıktı. Sezgi gücü yüksek olan bir kimse: "Temiz olmayan kurda değdiği için elin yıkanması gerekir." dedi. Yıkayıp tabutun içine koydular. O zamandan sonra Şeyh Hamza'ya Kurtboğan dediler. Şeyh Hamza'nın mezarı, o bölgede Kurtboğan mezarı olarak bilinir (s. 418).

Akşemseddin, Şemsî mahlasıyla dinî-tasavvufî içerikli şiirler yazmıştır. Bu İlâhilerinden bazıları, bestelenerek dergâhlarda da okunmuştur.

Akşemseddin'in Milli Kütüphane Fahri Bilge kitapları arasında 442 numarada kayıtlı 150 varaktan oluşan yazma mecmuada bulunan şiirleri, ilk defa Kemal Eraslan tarafından yayımlanmıştır.
…bu mecmuda yer alan toplam 38 şiirinden beşini hece, diğerlerini de aruz vezni kaleme almıştır (s. 419).


---
Güneş, Mustafa. (2011), “İstanbul'un Manevi Fatihi Kavaklı Akşemseddin ve Şiirleri,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s. 417-430, Samsun 2012

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder