19 Mart 2018 Pazartesi

İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif


Pınar Çakır - İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif

Neyzen Tevfik, Bafra'nın Kolaylı köyünde yaşamış bir ailenin iki çocuğundan birisidir.

…şiirlerinin büyük çoğunluğunu 1910 yılından sonra yazmıştır.

Şairin yedi yaşında tanık olduğu talihsiz bir olay, onun akıl sağlığının sarsılmasına ve çocuk ruhunda telafisi olmayacak yaralar açılmasına neden olmuştur.
"Ben daha o yaşta bile musikinin tutkunu, çılgınca düşkünüydüm. Babamı elinden çekerek çalgı sesinin geldiği tarafa doğru adeta sürüklüyordum. Nihayet alayın ucu Köşkiçi meydanında göründü. Biraz daha yaklaşınca zurna ve lavtaların ahengine tempo tutan davul tokmakları sanki hep birden kafama inmeye başlamıştı. Yaklaşan kalabalığın ellerinde on, on beş sırık, sırıkların ucunda da kesik insan kafaları vardı. Gözlerim dehşetle yuvalarından fırlamış ve ben çığlığı basmıştım. Şaşıran babam, güya o feci manzarayı bana da fazla göstermemek için önünde bulunduğumuz demirci dükkânının içine dalıvermişti. Oysa olan olmuş ve çocuk ruhumda müthiş bir kasırga kopmuştu. Eve dinmeyen titremeler içinde getirildim ve birçok korku ilaçlarından geçirildim. Fakat yazık ki bilincimin bir burcu göçmüş, akıl tahtamın bir çivisi demirci dükkânında düşüp kaybolmuştu." (Kabacalı 1999: 12)

Neyzen'in, Akif'le olan tanışması da Galata Mevlevihane'sinde tanıdığı Bursalı Hafız Emin'in aracılığı ile olmuştur. Fatih Camii'ne bakan kahvelerde tanışan iki şair, pek çabuk dost olmuşlardır.

"1905 yılında şair Eşrefin Mısır'da çıkardığı Deccal gazetesinde yayınlanan hicvi nedeniyle İstanbul Hükümeti tarafından hakkında idam fermanı çıkarılmıştır. Fakat Meşrutiyetin ilânıyla affedilmiştir." (Yücebaş 1973: 297). Burada tanıştığı Lübnanlı bir güzele âşık olan şair, ondan ayrıldıktan sonra İskenderiye'deki terk edilmiş bir kalenin tepesine sığınır.

Makale içi kaynakça
Kabacalı, Alpay. (1999). Çeşitli Yönleriyle Neyzen Tevfik, Hayatı-Kişiliği-Şiirleri. Özgür Yayınları, İstanbul.

---
Çakır, Pınar. (2011), “İki Farklı Fenomen Olarak Neyzen ve Akif,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, s. 483-487, Samsun 2012


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder